Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 222 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Result

ΑΚΙΔΑ Facebook

Ωμή πρραδοχή της επιστημονικής επιτροπής ότι η στατιστική μεθοδολογία αλλάζει τη σειροθέτηση διορισίμων
There are no translations available.

Μιχάλης Α. Πόλης

Μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Η Επιστημονική  Επιτροπή για τη Στατιστική Επεξεργασία των Γραπτών Εξετάσεων(Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017) για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων, σε ανακοίνωση της ημερομηνίας 14/4/2018  παραδέχεται ότι η στατιστική επεξεργασία μπορεί να αλλάξει τη σειρά των υποψηφίων στον κατάλογο διορισίμων. Θεωρεί μάλιστα ότι αυτός είναι ο στόχος της στατιστικής επεξεργασίας Η πιο πάνω ωμή παραδοχή υπάρχει σε ανακοίνωση της Επιτροπής που δημοσιεύεται στο Paideia News. Παραθέτουμε αυτούσια σε πλαίσιο  τα σχετικά αποσπάσματα για τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας.

1. Είναι αλήθεια ότι η στατιστική επεξεργασία και η άθροιση των «ανηγμένων» βαθμολογιών πιθανόν – αλλά όχι απαραιτήτως – να καθορίζει τη συνολική (όχι ανά μάθημα) κατάταξη των υποψηφίων;
Ναι, αλλά αυτός ακριβώς είναι ο στόχος της στατιστικής επεξεργασίας επειδή πρέπει να αθροιστούν συγκρίσιμες μετρήσεις από κάθε αντικείμενο εξέτασης προκειμένου να καταταχτούν οι υποψήφιοι .

Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017, Σύνοψη 

Το αποτέλεσμα αυτής της διαδικασίας είναι ότι η «σειρά» των υποψηφίων είναι δυνατόν, αλλά όχι απαραίτητο, να αλλάξει (σε σχέση με το άθροισμα των αρχικών τους βαθμολογιών). Αυτό όμως δεν είναι παρενέργεια, λάθος ή αβλεψία αλλά η ουσία της διαδικασίας: 

14/4/2018: Οι θέσεις της Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων σ. 8

Δίνουν και παράδειγμα μετατροπής της επιτυχίας σε.. αποτυχία

Στο κείμενο της Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων  δίνεται το εξής παράδειγμα για να εξηγηθεί η μεθοδολογία της αναγωγής και του ανοίγματος των βαθμολογιών: Έστω υποψήφιος Α που πήρε σε συγκεκριμένο μάθημα πενήντα (50)  και υποψήφιος Β που πήρε στο ίδιο μάθημα εξήντα (60) Μετά την αναγωγή η βαθμολογία του πρώτου θα γίνει δέκα (10) και του δεύτερου δεκαπέντε (15). Αυτό γιατί ο πρώτος βρίσκεται μια τυπική απόκλιση κάτω από το μέσο όρο και ο δεύτερος δύο τυπικές αποκλίσεις. Με τον τρόπο αυτό όμως αν και η υπεροχή του δεύτερου σε σχέση με τον πρώτο πριν την αναγωγή είναι 20%¹, μετά την αναγωγή αυξάνεται στο 50%². Παραθέτουμε σε πλαίσιο  το σχετικό απόσπασμα για τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας.

Σχετικά με την πρακτική εφαρμογή αυτής της μεθόδου, στον Kolen (2006, σελ. 163), παρουσιάζεται ένα επεξεργασμένο παράδειγμα: έστω μια υποθετική εξέταση, όπου ο μέσος όρος των αρχικών βαθμολογιών είναι 70 και η τυπική απόκλιση είναι 10 και οι εξεταστές επιθυμούν να μετασχηματίσουν τις βαθμολογίες σε μιαν «ανηγμένη κλίμακα» με μέσο όρο 20 και τυπική απόκλιση 5. Σε αυτή την περίπτωση, ο επεξεργασμένος βαθμός ενός υποψηφίου με αρχική βαθμολογία 50 θα είναι 10, ενώ ένας υποψήφιος με αρχική βαθμολογία 60 θα έχει επεξεργασμένο βαθμό 15.

14/4/2018: Οι θέσεις της Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων σ. 7 

Μέθοδος … λαιμητόμος

Στο υποθετικό, πλην όμως ρεαλιστικό παράδειγμα που αντιγράψαμε από την ανακοίνωση της Επιτροπής,  ο πρώτος υποψήφιος πριν την αναγωγή έχει στο συγκεκριμένο μάθημα βαθμολογία 50% άρα περνά.  Με την αναγωγή η βαθμολογία του πέφτει στο 28,6% και κόβεται. Πώς εξηγείται αυτό;

Αν και πήρε τη βάση ο υποψήφιος μας βρίσκεται  δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο, ενώ η ανώτατη βαθμολογία βρίσκεται τρεις αποκλίσεις πάνω από το μέσο όρο³. Με την αναγωγή του μέσου όρου στο 20 και της τυπικής απόκλισης στο 5 σημαίνει ότι η ανώτατη βαθμολογία είναι τώρα το 35 ενώ όσοι έγραψαν κάτω από το 30% μηδενίζονται. Ο υποψήφιος μας βρίσκεται δύο τυπικές αποκλίσεις κάτω από το μέσο όρο άρα παίρνει [20 – (2Χ5) = 10 ] Προφανώς τώρα η  βαθμολογία του γίνεται 10/35 δηλαδή από 50% πέφτει στο 28,6% αρά δεν μπαίνει στον κατάλογο διορισίμων. Με την αναγωγή η βάση ανεβαίνει στο εξήντα πέντε τοις εκατό 65% και  όσοι έγραψαν κάτω από 30% είναι σαν να έδωσαν λευκή κόλλα.

Οι υποψήφιοι πληρώνουν τα λάθη των εξεταστών.

Στο παράδειγμα που παραθέτει η  Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 ο μέσος όρος επίδοσης των υποψηφίων στο συγκεκριμένο μάθημα  βρίσκεται στο 70% άρα το γραπτό θεωρείται πολύ εύκολο γι’ αυτό η βάση ανεβαίνει τεχνητά πάνω από το 50% με την αναγωγή. Ο υποψήφιος όμως δεν ευθύνεται για το βαθμό δυσκολίας ή ευκολίας των δοκιμίων. Γιατί λοιπόν να πληρώνει την τυχόν αστοχία των εξεταστών;

Είναι το ίδιο οι εξετάσεις διορισίμων με τις Παγκύπριες εξετάσεις;

Η Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων αναφέρει στην Έκθεση της ότι «Όλα όσα έχουν αναφερθεί πιο πάνω δεν είναι καινούρια. Εφαρμόζονται εδώ και δεκαετίες στην περίπτωση των Παγκύπριων Εξετάσεων»⁴. Είναι όμως το ίδιο πράγμα οι εξετάσεις για εισαγωγή στα πανεπιστήμια με τις εξετάσεις σύνταξης του καταλόγου διορισίμων; Προφανώς όχι. Είναι πολύ σημαντικότερο και καθοριστικό για τη ζωή σου να χάσεις μια θέση διορισμού παρά να χάσεις μια θέση στο πανεπιστήμιο, όπου πολλές φορές οι υποψήφιοι είναι λιγότεροι από τις θέσεις και στο τέλος θα βολευτείς κάπου.

Η Υπηρεσία Εξετάσεων μπορεί να καθορίσει το αποτέλεσμα

Κατά το άνοιγμα των βαθμολογιών, με τον καθορισμό των νέων ( αυθαίρετων ) τιμών του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης, η Υπηρεσία Εξετάσεων μπορεί να καθορίσει τη βάση άρα και το αποτέλεσμα της εξέτασης με την επιλογή της κατάλληλης τιμής του ανοιγμένου μέσου όρου και της αντίστοιχης τυπικής απόκλισης. Στο παράδειγμα που παραθέσαμε από το κείμενο της Επιτροπής ας θέσουμε αυθαίρετα ως νέο μέσο όρο της ανοιγμένης βαθμολογίας  το 35, νέα τυπική απόκλιση το 5 και ανώτατη βαθμολογία τρεις (3) τυπικές αποκλίσεις πάνω από το μέσο όρο. Τότε ο υποψήφιος Α με την αναγωγή παίρνει 25/50 (50%) και περνά! Με το μαγικό αυτό τρόπο ο υποθετικός εξεταστής αποφασίζει ποιος περνά ή όχι ανάλογα με τις τιμές που θέτει στις μεταβλητές. Παραθέτουμε το σχετικό απόσπασμα από το κείμενο της  Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για τεκμηρίωση των ισχυρισμών μας.

Ο εξεταστής (δηλαδή η Υπηρεσία Εξετάσεων), έχει τη δυνατότητα να ορίσει κατά τον ακριβή μετασχηματισμό για κάθε εξέταση (δηλαδή τον μέσο όρο και την τυπική απόκλιση) και να προσδώσει τις κατάλληλες βαρύτητες που να εξυπηρετούν τους σκοπούς της εξέτασης. Για παράδειγμα, στην περίπτωση των αμερικάνικων εξετάσεων SATs, οι κλίμακες της Λεκτικής και Μαθηματικής ικανότητας έχουν μέσο όρο 500 και τυπική απόκλιση 110 (Dorans, 2002). Ωστόσο, σε μια άλλη περίπτωση, για παράδειγμα, για το ACT Assessment, κάθε «ανηγμένη κλίμακα» έχει μέσο όρο 18 (Brennan, 1989).

14/4/2018: Οι θέσεις της Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων σ. 8

Έτσι αλλάζοντας αυθαίρετα την τιμή του μέσου όρου και της τυπικής απόκλισης μπορείς να αλλάξεις τη βάση και ανάλογα με τη σκοπιμότητα που θέλεις να εξυπηρετήσεις να καθορίσεις σε μεγάλο βαθμό ποιος περνά και ποιος κόβεται.

Επιστράτευση της διεθνούς βιβλιογραφίας ως επιχειρήματος

Η Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων επιστρατεύει ως επιχείρημα την διεθνή βιβλιογραφία επί του θέματος και τη διεθνή πρακτική. Το γεγονός όμως ότι πολλοί υποστηρίζουν κάτι δεν αποτελεί απόδειξη ότι αυτό που υποστηρίζουν είναι σωστό. Διαφορετικά το επιστημονικό κατεστημένο θα ήταν μια άλλη Ιερά εξέταση …

Σημειώσεις

  1. 1.       |Ποσοστιαία υπεροχή υποθετικού υποψηφίου Α από υποψήφιο Β πριν την αναγωγή:

(10/50)Χ 100 = 20%

  1. 2.       Ποσοστιαία υπεροχή υποθετικού υποψηφίου Α από υποψήφιο Β μετά την αναγωγή:

(5/10)Χ 100 = 50%

  1. 3.       Για τους σκοπούς του παραδείγματος μας θεωρούμε ότι υπήρχε υποψήφιος με βαθμολογία πριν την αναγωγή 100. Μετά την αναγωγή θα πάρει 35.
  1. 4.       14/4/2018: Οι θέσεις της Ε.Ε.Σ.Ε.Γ.Ε 2017 για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων σ. 9

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Tuesday,
01/10/2019 18:46