Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 112 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

11η ετήσια έρευνα Προαγωγών 2019, ΕΔΕ

Το υπηρεσιακό προφίλ των διεκδικητών θέσης Ε.Δ.Ε. το 2019

Έρευνα – Παρουσίαση

Μ. Πόλης μέλος ΔΣ ΑΚΙΔΑ 2017-2020

Εισαγωγή

Στις 06/12/2018 η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΕΕΥ) γνωστοποίησε με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της προκήρυξη¹ δύο (2) θέσεων Επιθεωρητών Δημοτικής Εκπαίδευσης(ΕΔΕ).  Με βάση την ανακοίνωση οι ενδιαφερόμενοι έπρεπε να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μεταξύ των ημερομηνιών 07/12/2018  και 27/12/2018. Η ΕΕΥ απέστειλε σχετικές Επιστολές στον ΔΔΕ². Ως αποτέλεσμα συγκροτήθηκε τριμελής Συμβουλευτική Επιτροπή (ΣΕ) αποτελούμενη από τον ΔΔΕ την ΓΕΔΕ  ένα ΠΛΕ . Η ΣΕ αφού μελέτησε τους φακέλους των συναδέλφων συνέταξε Έκθεση³ την οποία ο ΔΔΕ απέστειλε στην ΕΕΥ με επιστολή ημερομηνίας 22/03/2019⁴. Η Έκθεση αναφέρει ότι ο τελικός αριθμός των προς πλήρωση θέσεων είναι τρεις (3) και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων   δύο λεπτομερείς καταλόγους στους οποίους ταξινομούνται οι 25 Διευθυντές⁵   που έκαναν αίτηση και πληρούν τα προσόντα για προαγωγή σε θέση Ε.Δ.Ε. Ο κατάλογος περιείχε τα ακόλουθα δεδομένα για κάθε ένα από τους συναδέλφους που έκαναν αίτηση:

Αριθμό Προσωπικού Φακέλου

Ονοματεπώνυμο

Ημερομηνία προαγωγής σε θέση  διευθυντή

Δύο (2) τελευταίες βαθμολογίες

Λεπτομερή κατάλογο των ακαδημαϊκών προσόντων

Ημερομηνία προαγωγής σε θέση διευθυντή

Ημερομηνία διορισμού στην εκπαιδευτική υπηρεσία

Ημερομηνία απόκτησης Βασικών Προσόντων διορισμού

Τρόπος εργασίας

Θα γίνει στατιστική παρουσίαση  υπηρεσιακών χαρακτηριστικών όπως το φύλο, η αρχαιότητα, τα προσόντα, ο χρόνος υπηρεσίας και η διασπορά των βαθμολογιών  των 25 προσοντούχων συναδέλφων που έκαναν αίτηση. Θα χρησιμοποιήσουμε   στατιστικούς δείκτες κεντρικής τάσης αλλά και διασποράς. Με βάση την προαναφερθείσα επεξεργασία θα βγάλουμε συμπεράσματα για το υπηρεσιακό προφίλ του Διευθυντή που διεκδικεί προαγωγή σε θέση ΕΔΕ το σχολικό έτος 2018-19.

Περίληψη συμπερασμάτων έρευνας

Οι διεκδικητές θέσης  Ε.Δ.Ε που έχουν τα προσόντα για διεκδίκηση της θέσης, είναι εκπαιδευτικοί που μπήκαν στη δημόσια εκπαίδευση το δεύτερο μισό της δεκαετίας του 1980. Έχουν μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα πέραν των τριών δεκαετιών (30,35 έτη ) από τα οποία σχεδόν εννιά (8,96 έτη ) σε θέση διευθυντή/τριας. Το 68% των διεκδικητών είναι γυναίκες και το 32% άντρες. Πέραν των μισών (52%) έχουν διδακτορικό ενώ το υπόλοιπο 48% έχουν ένα ή δύο μάστερ. Όλοι έχουν Βαθμολογία 39/40 ως διευθυντές και 38/40 ως βοηθοί διευθυντές. Δεν υπάρχει διαφοροποίηση των προσόντων σε σχέση με το φύλο.

Από τους είκοσι πέντε διεκδικητές κλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ εννιά, τους οποίους θα αποκαλέσουμε υποψήφιους. Η μέση υπηρεσία των υποψηφίων είναι 32,46 χρόνια από τα οποία 11,11 σε θέση διευθυντή/τριας. Από τους εννιά υποψηφίους τα δύο τρίτα είναι γυναίκες και το ένα τρίτο άντρες. Οι γυναίκες υποψήφιοι υπερέχουν σε διδακτορικά των ανδρών υποψηφίων. Όσοι κλήθηκαν σε συνέντευξη υπερέχουν σε αρχαιότητα όσων δεν κλήθηκαν.

Αναλυτική Παρουσίαση των συμπερασμάτων

Α. Το υπηρεσιακό προφίλ των αιτητών

 1. 1. Αίτηση για προαγωγή έκαναν 28 διευθυντές, εκ των οποίων 25  είχαν τα απαιτούμενα προσόντα⁶. Αντιστοιχούν  8,33 προσοντούχοι διεκδικητές για κάθε προσφερόμενη θέση. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος.
 1. 2. Με βάση τις αιτήσεις, η ΣΕ κατάρτισε τους ακόλουθους δύο καταλόγους:

-      Κατάλογο εννιά (9) υποψηφίων που προτείνονται⁷ για προαγωγή σε θέση επιθεωρητή και κλήθηκαν σε συνέντευξη.

-       Κατάλογο δεκαέξι (16) υποψηφίων που αν και κατέχουν τα προσόντα, δεν προτείνονται για προαγωγή και δεν θα κληθούν σε συνέντευξη. Σχεδόν δύο στους τρείς (16/25), ποσοστό 64%) υποψήφιους αποκλείονται από τη διεκδίκηση εποπτικών θέσεων προκαταβολικά.

 1. 3. Οι μονάδες Αξίας Αρχαιότητας και προσόντων:
 1. Α.   Αξία: Οι είκοσι πέντε (25) διεκδικητές είχαν άπαντες βαθμολογία 39 στις αξιολογήσεις τους ως διευθυντές και 38 στις αξιολογήσεις τους ως Β.Δ.
 1. Β.  Αρχαιότητα σε θέση διευθυντή

B.1 Διασπορά:

- Η υπηρεσία των 25 αιτητών σε θέση διευθυντή κυμαινόταν από 4 έως 13 χρόνια.

- Η συνολική υπηρεσία των 25 αιτητών στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία κυμαινόταν από 25 έως 37,9 χρόνια.

Β.2 Κατανομή συχνότητας: (Χρόνια υπηρεσίας σε θέση διευθυντή )

- 3 έως 6 χρόνια : 3 άτομα

- 6,01 έως 9 χρόνια: 12 άτομα

- 9,01 έως 12 χρόνια: 9 άτομα

- 12,01+ χρόνια: 1 άτομο.

Β.3 Κατανομή συχνότητας: (Χρόνια υπηρεσίας σε εκπαιδευτική θέση )

- 25 έως 28 χρόνια : 7 άτομα

- 28,01 έως 31 χρόνια:  10 άτομα

- 31,01 έως 34 χρόνια: 7 άτομα

- 34,01+ χρόνια: 1 άτομο.

Β.4 Δείκτες κεντρικής τάσης (αρχαιότητα ) προσοντούχων διεκδικητών

- Επικρατούσα τιμή: 8 έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή

- Διάμεσος τιμή: 9 έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή

- Μέση υπηρεσία συνόλου διεκδικητών σε θέση διευθυντή: 8,96 έτη

- Μέση υπηρεσία γυναικών σε θέση διευθύντριας: 9,18 έτη

- Μέση υπηρεσία ανδρών σε θέση διευθυντή: 8,49 έτη

- Μέση υπηρεσία διεκδικητών σε εκπαιδευτική υπηρεσία: 30,35 έτη

- Μέση υπηρεσία γυναικών σε  εκπαιδευτική υπηρεσία: 30,58 έτη

- Μέση υπηρεσία αντρών σε  εκπαιδευτική υπηρεσία: 29,86 έτη

Β.5 Τυπικές αποκλίσεις

- Έτη σε θέση διευθυντή: 2,13 έτη ( Διάστημα ± 1 Τ.Α. από το Μ.Ο.   6,83<8,96<11,09 )

- Συνολικά έτη υπηρεσίας 2,77 έτη ( Διάστημα ± 1 Τ.Α. από το Μ.Ο.   27,58<30,35<33,12 )

Γ. Προσόντα

Γ1 Ανώτατο Προσόν αιτητών:  Από τους είκοσι πέντε (25) προσοντούχους  αιτητές οι δεκατρείς (13), δηλαδή 52%,  είχαν  διδακτορικό και οι δώδεκα (12) ή ποσοστό 48% μάστερ. Ο πληθωρισμός των μάστερ έχει οδηγήσει στη δραματική μείωση της αξίας του προσόντος αυτού ως «ατού» για προαγωγή. Οι νεότεροι και οι πλέον φιλόδοξοι διεκδικητές δαπανούν χρόνο και χρήμα για διδακτορικά.

 1. 4. Φύλο διεκδικητών:  Από τους  είκοσι πέντε (25) προσοντούχους  διεκδικητές ,  οι δεκαεπτά (17) ήταν  γυναίκες.(68%) και οι   οκτώ  (8) άντρες (32%)  
 1. 5. Για κάθε ένα (1) άντρα  αντιστοιχούσαν   2+ γυναίκες. [ Ακριβής αναλογία: 1 / 2,125 ]

Κατανομή προσόντων αιτητών σε σχέση με το φύλο

 1. 1. Από τα  δώδεκα (12) μάστερ, τα οκτώ ( 66,7%) ανήκαν σε γυναίκες και τα τέσσερα (4) σε άνδρες (33,3 %).
 1. 2. Από τα  δεκατρία (13) διδακτορικά, τα εννιά ( 9)  ανήκαν σε γυναίκες ( 69,2%) και τα τέσσερα (4) σε άνδρες (30,8 %).
 1. 3. Από τις δεκαεπτά (17) υποψήφιες επιθεωρήτριες οι  οκτώ (8) (47,05%) είχαν μάστερ και οι εννιά (9) διδακτορικό (52,94%).  
 1. 4. Από τους οκτώ (8) υποψήφιους επιθεωρητές οι  τέσσερις (4) είχαν μάστερ (50%)  και οι τέσσερις (4) διδακτορικό (50%).  
 1. 5. Η κατανομή των προσόντων δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά σε σχέση με το φύλο.
 1. 6. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην υπηρεσία των διεκδικητών θέσης Ε.Δ.Ε. (ανδρών )ανά κατηγορία προσόντος είναι:

Διδακτορικό: 27,5 έτη

Μάστερ: 32,23 έτη

 1. 7. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην υπηρεσία των διεκδικητών θέσης Ε.Δ.Ε. (γυναικών ) ανά κατηγορία προσόντος είναι:

Διδακτορικό: 29,52 έτη

Μάστερ: 31,78 έτη.

 1. 8.  Είναι φανερό ότι όσο περισσότερα προσόντα έχει ο υποψήφιος/α, τόσο νωρίτερα μπαίνει στη διαδικασία διεκδίκησης προαγωγής.

Πώς διαφοροποιούνται τα υπηρεσιακά χαρακτηριστικά όσων θα κληθούν σε συνέντευξη από αυτούς που δεν θα κληθούν; Το ερώτημα αυτό θα απαντηθεί πιο κάτω.

1. Το υπηρεσιακό προφίλ όσων κλήθηκαν σε συνέντευξη (Υποψηφίων)

 1. Α. Κλήθηκαν σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ 9 άτομα τα οποία διεκδίκησαν τις 3 θέσεις ΕΔΕ, Αντιστοιχούν  3 υποψήφιοι για κάθε προσφερόμενη θέση.

Β. Αρχαιότητα σε θέση διευθυντή των εννέα μονομάχων

B.1 Διασπορά:

- Η υπηρεσία των 9 υποψηφίων Ε.Δ.Ε.  σε θέση διευθυντή κυμαινόταν από 10 έως 13 χρόνια.

- Η συνολική υπηρεσία των 9 υποψηφίων Ε.Δ.Ε.  στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία κυμαινόταν από 29 έως 37,9 χρόνια.

Β.2 Κατανομή συχνότητας: (Χρόνια υπηρεσίας σε θέση διευθυντή κληθέντων σε συνέντευξη )

- 10 χρόνια : 4 άτομα

- 11 χρόνια: 1 άτομο

- 12 χρόνια: 3 άτομα

- 13 χρόνια: 1 άτομο.

Β.3 Κατανομή συχνότητας: (Χρόνια υπηρεσίας σε εκπαιδευτική θέση )

-  280,1 - 30 χρόνια : 1 άτομο

- 30,01 έως 32 χρόνια:  3 άτομα

- 32,01 έως 34 χρόνια: 4 άτομα

- 34,01+ χρόνια: 1 άτομο.

Β.4 Δείκτες κεντρικής τάσης (αρχαιότητα ) υποψηφίων ΕΔΕ ενώπιον της ΕΕΥ

- Επικρατούσα τιμή: 10 έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή

- Διάμεσος τιμή: 11 έτη υπηρεσίας σε θέση διευθυντή

- Μέση υπηρεσία υποψηφίων  σε θέση διευθυντή: 11,11 έτη

- Μέση υπηρεσία γυναικών υποψηφίων σε θέση διευθύντριας: 11,17 έτη

- Μέση υπηρεσία ανδρών σε θέση διευθυντή: 11 έτη

- Μέση υπηρεσία  στη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία: 32,46 έτη

- Μέση υπηρεσία γυναικών σε  εκπαιδευτική υπηρεσία: 32,37 έτη

- Μέση υπηρεσία αντρών σε  εκπαιδευτική υπηρεσία: 32,63 έτη

Γ. Προσόντα κληθέντων σε συνέντευξη

Γ1 Ανώτατο Προσόν αιτητών:  Από τους εννιά (9) που πήγαν σε συνέντευξη ενώπιον της ΕΕΥ οι τρεις (3), δηλαδή 33,3%,  είχαν  διδακτορικό και οι έξι (6) ή ποσοστό 66,7% μάστερ. Οι παλαιότεροι με τα μάστερ παραμέρησαν τους νεότερους με τα διδακτορικά.

 1. 2.  Φύλο :  Από τους  εννιά (9) μονομάχους ενώπιον της ΕΕΥ  ,  οι έξι (6) ήταν  γυναίκες.(66,7%) και οι   τρεις  (3) άντρες (33,3%) Δεν φαίνεται διαφοροποίηση στα ποσοστά υποψηφίων ενώπιον της ΕΕΥ κατά φύλο σε σχέση με την αρχική ομάδα των διεκδικητών.
 1. 3.  Για κάθε ένα (1) άντρα  υποψήφιο αντιστοιχούσαν   2 γυναίκες.

Κατανομή προσόντων κληθέντων σε συνέντευξη σε σχέση με το φύλο

 1. 1.  Από τα  έξι  μάστερ, τα  τρία ( 50%) ανήκαν σε γυναίκες και επίσης (3) σε άνδρες (50%).
 1. 2 Τα  τρία  διδακτορικά ανήκαν όλα  σε γυναίκες (100%) .
 1. 3. Από τις έξι (6) υποψήφιες επιθεωρήτριες οι  μισές (3) (50%) είχαν μάστερ και οι άλλες μισές (3) διδακτορικό (50%).  
 1. 4. Οι τρεις άντρες (3) υποψήφιοι επιθεωρητές είχαν όλοι μάστερ (100%) .  
 1. 5. Οι γυναίκες υποψήφιες ΕΔΕ ενώπιον της ΕΕΥ έχουν το μονοπώλιο των διδακτορικών.
 1. 6. Η μέση υπηρεσιακή αρχαιότητα στην υπηρεσία των υποψηφίων  επιθεωρητριών (γυναικών ) ανά κατηγορία προσόντος είναι:

Διδακτορικό: 32,1 έτη

Μάστερ: 32,63 έτη

Βιβλιογραφία και πηγές πληροφοριών

 1. 1. Ανακοίνωση ΕΕΥ ημερομηνίας 06/12/2018, με τίτλο Προκήρυξη δύο Θέσεων ΕΔΕ  στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα www.eey.gov.cy.
 1. 2. Ημερομηνίας 07/01/2019 και 20/03/2019 και αρ. Φακ. 15.21.003.002.001.006
 1. 3. Αρ. Φακ.15.21.21.3 και ημερομηνίας 22/03/2019:  Πρακτικά της Συνεδρίας της Σ.Ε. προς την ΕΕΥ με θέμα «Έκθεση για την πλήρωση τριών θέσεων επιθεωρητών γενικών μαθημάτων σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 1. 4. Αρ. Φακ.15.21.21.3/4 και ημερομηνίας 22/03/2019
 2. 5. Ο κατάλογος των προτεινομένων για Θέση ΕΔΕ περιλαμβάνει τριπλάσιους υποψηφίους από τον αριθμό των θέσεων. Στην περίπτωση μας οι κληθέντες σε συνέντευξη είναι 9, εφόσον οι θέσεις είναι 3.

Συντομογραφίες

 1. 1. ΒΔ : Βοηθός Διευθυντής 
 1. 2. Γ.Ε.Δ.Ε. : Γενικός Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης 
 1. 3. ΔΔΕ: Διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης ( Τμηματάρχης ) 
 1. 4. ΕΔΕ: Επιθεωρητής Δημοτικής Εκπαίδευσης
 1. 5. ΕΕΥ: Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας
 1. 6. ΠΛΕ: Πρώτος Λειτουργός Εκπαίδευσης
 1. 7. ΣΕ : Συμβουλευτική Επιτροπή
 1. 8. Μ.Ο. Μέσος Όρος
 1. 9. Τ.Α. Τυπική Απόκλιση
 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15