Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 253 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2005
There are no translations available.

Οριακή άνοδος των μισθών, λόγω αύξησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 2ο εξάμηνο του 2005, σε σύγκριση με το 1ο εξάμηνο του ιδίου έτους. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1289 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 5 Ιουλίου 2005, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει από 1/7/ 2005 ανέρχεται σε 251,29% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 250,69% που ίσχυε το προηγούμενο εξάμηνο. Η αύξηση του 0,6% επί των βασικών μισθών, ισούται με αντίστοιχη αύξηση 0,17% επί των συνολικών απολαβών. Στον υπολογισμό του νέου ποσοστού του τιμαρίθμου, δεν λήφθηκε υπόψη η επίδραση των καταναλωτικών φόρων, με βάση τη ρύθμιση που επιβλήθηκε επί κυβερνήσεως Κληρίδη, το 2ο εξάμηνο του 1999. Η ακαθάριστη μηνιαία αύξηση κυμαίνεται από £1,66 για τον πρωτοδιόριστο δάσκαλο, μέχρι £4,32 στην κορυφή της κλίμακας του διευθυντή.

 

 

Ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και ποσοστού 220% του τιμαριθμικού επιδόματος

Με βάση τον Νόμο αρ. 50(Ι)2005 ενσωματώνονται στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων η γενική αύξηση ύψους 44,447% επί των βασικών μισθών, καθώς και ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος. Το υπόλοιπο του τιμαριθμικού επιδόματος, δηλαδή ποσοστό 31,29%, υπολογιζόμενο πάνω στο νέο βασικό μισθό, ανέρχεται σε ποσοστό 9,78%. ( 31,29: 320=0,09778..).
Στους πίνακες 1,2 και 3 που ακολουθούν θα παρατεθούν:

Α) οι βασικοί μισθοί πριν και μετά την ενσωμάτωση μέρους του τιμαριθμικού επιδόματος.

Β) Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός του Β΄ εξαμήνου σε αντιπαράθεση με αυτόν του Α εξαμήνου.

Γ) Η ακαθάριστη μηνιαία αύξηση για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων δασκάλων, β. δ/ντων και δ/ντων.

Τους πίνακες ακολουθούν επεξηγηματικά σχόλια.
 

Πίνακας 1: Μισθοδοσία απλών δασκάλων το 2ο εξάμηνο του 2005

 

Στήλη 1

Χρόνος υπηρεσίας / έτος διορισμού

Στήλη2

Παλαιοί

Βασικοί

 μισθοί

(Κλίμακα

Βαθμίδα

ετήσιο

Ποσό)

Στήλη 3

Νέος ετήσιος

 Βασικός μισθός

Μετά την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και του 220% του τιμαρ. επιδόματος

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

 

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2005

(σημ.  )

Στήλη 5

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές

1ο  εξάμηνο 2005 ₤

(σημ.

Στήλη 6

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από

1/7/2005

(σημ. )

1ο        2005

Α8  1η (2272)

10501,87

  960,75

  959,09

1,66

2ο        2004

 »    2η (2383)

11014,95

1007,68

1005,95

1,73

3ο        2003

 »    3η (2494)

11528,03

1054,62

1052,80

1,82

4ο        2002

 »    4η (2605)

12041,10

1101,56

1099,66

1,90

5ο        2001

 »    5η (2716)

12554,18

1148,50

1146,52

1,98

6ο        2000

»    6η (2827)

13067,25

1195,44

1193,37

2,07

7ο        1999

»    7η (2938)

13580,33

1242,37

1240,23

2,14

8ο        1998

»    8η (3049)

14093,40

1289,31

1287,09

2,22

9ο – 15ο 

1991-1997 *

»    9η (3160)

14606,48

1336,25

1333,94

2,31

16ο – 19ο

1987 – 1990 *

»  10η (3271)

15119,56

1383,19

1380,80

2,39

20ο      1986

»  11η (3382)

15632,63

1430,13

1427,66

2,47

21ο      1985

»  12η (3493)

16145,71

1477,06

1474,52

2,54

 

 

Α10 4η (3636 )

16806,70

1537,53

1534,88

2,65

   »  5η (3788)

17509,29

1601,81

1599,04

2,77

   » 6η (3940)

18211,87

1666,08

1663,21

2,87

   » 7η (4092)

18914,47

1730,36

1727,37

2,99

   » 8η (4244)

19617,06

1794,63

1791,54

3,09

   » 9η (4396)

20319,65

1858,91

1855,70

3,21

 

 

Α11  6η (4519)

20888,19

1910,92

1907,62

3,30

    »   7η (4671)

21590,78

1975,20

1971,79

3,41

    »   8η (4823)

22293,37

2039,47

2035,95

3,52

    »   9η (4975)

22995,95

2103,75

2100,12

3,63 

Σημειώσεις:

1) Η στήλη 1 παρουσιάζει τους μισθούς ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας μέχρι το 21ο έτος υπηρεσίας. Αξιοσημείωτη είναι η μισθολογική ισοπέδωση δασκάλων που διορίστηκαν μεταξύ 1991-1997 και 1987-1990. Απλοί δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987 βρίσκονται μόνο μια ετήσια προσαύξηση πάνω από δασκάλους που διορίστηκαν 10 χρόνια αργότερα. Η ίση μισθολογική μεταχείριση απλών δασκάλων και καθηγητών ισχύει μόνο για όσους διορίστηκαν μετά την 1.9.1997. Για τους παλαιότερους είναι άπιαστο όνειρο. Δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1987 και παραμένουν απλοί μέχρι σήμερα, αμείβονται με £ 527,72 λιγότερο ακαθάριστο μηνιαίο μισθό, από καθηγητές με την ίδια υπηρεσία, για να αναφέρουμε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Η πλήρης μισθολογική εξίσωση, δασκάλων καθηγητών δεν θα γίνει πραγματικότητα πριν από το 2018, όταν απλοί δάσκαλοι που διορίστηκαν το 1997 εξαντλήσουν την κλίμακα τους. Μιλούμε δε μόνο για τους απλούς εκπαιδευτικούς, εφόσον δεν υπάρχει εξίσωση κλιμάκων μεταξύ β. δ/ντων και δ/ντων των δύο βαθμίδων. Δεν δίνονται στοιχεία για απλούς δασκάλους που διορίστηκαν πριν το 1985 γιατί η συντριπτική πλειοψηφία των ατόμων αυτών έχουν ήδη προαχθεί. Μη προαχθέντες στις ηλικίες αυτές υπάρχουν μόνο στον κλάδο νηπιαγωγών.

2) Οι βασικοί μισθοί που αναφέρονται στη στήλη 2 ίσχυαν μέχρι την 30.6.2005. Δίνονται για να γίνει κατανοητός ο τρόπος υπολογισμού των νέων βασικών μισθών, που παρατίθενται στη στήλη 3.

3) Οι νέοι βασικοί μισθοί, που ισχύουν από 1.7.2005 υπολογίζονται με βάση τον τύπο:

Νέος βασικός μισθός = παλαιός βασικός μισθός Χ 1,44447 Χ 3,2

Εξήγηση: Πολλαπλασιάζοντας τον παλαιό βασικό μισθό επί 1,44447 ενσωματώνουμε σε αυτόν τις γενικές αυξήσεις που μέχρι τις 30.6.2005 ήταν 44,447% επί των βασικών μισθών. Ακολούθως, πολλαπλασιάζουμε το αποτέλεσμα που βρήκαμε επί 3,2 για να ενσωματώσουμε ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος και να βρούμε το νέο βασικό μισθό.

4) Βρίσκουμε το μηνιαίο ακαθάριστο μισθό του 2ου εξαμήνου του 2005 ( στήλη 4 ) ως εξής:

4.1 Διαιρούμε τον ετήσιο βασικό μισθό δια 12.
4.2 Πολλαπλασιάζουμε το πηλίκο που βρήκαμε επί 1,0978 για να ενσωματώσουμε το τιμαριθμικό επίδομα του 2ου εξαμήνου του 2005, ύψους 9,78%.

5) Η στήλη 5 παρουσιάζει τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς του πρώτου εξαμήνου του 2005, οι οποίοι πάρθηκαν από ανάλογη μελέτη που έγινε προ εξαμήνου.

6) Υπολογίζουμε την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση, ( στήλη 6 ) με βάση τον ακόλουθο τύπο:

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση = μηνιαίος μισθός 2ου εξαμήνου ( 4η στήλη ) – μηνιαίος μισθός 1ου εξαμήνου.
 

Πίνακας 2: Μισθοδοσία Βοηθών Διευθυντών το 2ο εξάμηνο του 2005

 

Στήλη 1

 

Κλίμακα

 

Στήλη 2

Παλαιοί

Βασικοί

 μισθοί

 

Βαθμίδα

κλίμακας

Στήλη 3

Νέος ετήσιος

 Βασικός μισθός

Μετά την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και του 220% του τιμαρ. επιδόματος

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

 

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2005

 

Στήλη 5

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2005

Στήλη 6

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από

1/7/2005

(σημ. )

 

 

 

 

    Α11

  1η  (3759)

17375,24

1589,54

1586,80

2,74

  2η  (3911)

18077,83

1653,82

1650,97

2,85

  3η (4063)

18780,42

1718,10

1715,13

2,97

  4η (4215)

19483,01

1782,37

1779,30

3,07

  5η (4367)

20185,60

1846,65

1843,46

3,19

  6η (4519)

20888,19

1910,92

1907,62

3,30

  7η (4671)

21590,78

1975,20

1971,79

3,41

  8η (4823)

22293,37

2039,47

2035,95

3,52

  9η (4975)

22995,95

2103,75

2100,12

3,63 

 

  Α11+ 2 πρ.

(επέκταση)

10η (5127)

23698,55

2168,02

2164,28

3,74

11η (5279)

24401,14

2232,30

2228,45

3,85

Σημειώσεις:

1) Απλοί δάσκαλοι, οι οποίοι την περίοδο 2001-2005 είχαν λιγότερα των 20 ετών υπηρεσίας και προήχθησαν στη θέση β. δ/ντη, εντάχθηκαν με την προαγωγή τους στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α11. (Παλαιός ετήσιος βασικός μισθός ₤3759, νέος ετήσιος βασικός μισθός ₤17375,24). Ο χρόνος ανέλιξης των συναδέλφων αυτών στην νέα τους κλίμακα, αν δεν πάρουν άλλη προαγωγή, είναι 10 χρόνια.

2) Όσα αναφέρονται στις σημειώσεις 2-6 του πίνακα 1, ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 2.
 

Πίνακας 3: Μισθοδοσία Διευθυντών το 2ο εξάμηνο του 2005

 

Στήλη 1

 

Κλίμακα

 

Στήλη 2

Παλαιοί

Βασικοί

 μισθοί

 

Βαθμίδα

κλίμακας

Στήλη 3

Νέος ετήσιος

 Βασικός μισθός

Μετά την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων και του 220% του τιμαριθμικού επιδόματος

Στήλη 4

 

Ακαθάριστες

 

απολαβές₤

2ο  εξάμηνο 2005

 

Στήλη 5

 

Ακαθάριστες

μηνιαίες

απολαβές₤

1ο  εξάμηνο 2005

Στήλη 6

 

Ακαθάριστη μηνιαία αύξηση από

1/7/2005

(σημ. )

 

 

 

 

    Α12

  1η ( 4171 )

19279,63

1763,76

1760,72

3,04

  2η ( 4366 )

20180,98

1846,22

1843,04

3,18

  3η ( 4561 )

21082,33

1928,68

1925,35

3,33

  4η ( 4756 )

21983,67

2011,14

2007,67

3,47

  5η ( 4951 )

22885,03

2093,60

2089,99

3,61

  6η ( 5146 )

23786,38

2176,06

2172,30

3,76

  7η ( 5341 )

24687,73

2258,52

2254,62

3,90

  8η ( 5536 )

25589,07

2340,97

2336,94

4,03

 

  Α12+ 2 πρ.

(επέκταση)

  9η ( 5731 )

26490,42

2423,43

2419,25

4,18

10η ( 5926 )

27391,77

2505,89

2501,57

4,32

Σημειώσεις:

1) Βοηθός δ/ντης ευρισκόμενος στην κορυφή της κλίμακας του, προαγόμενος εντάσσεται στην 7η βαθμίδα της Α12 (νέος βασικός μισθός ₤24687,73). Καλύπτει την κορυφή της κλίμακας του διευθυντή με την συμπλήρωση τριών χρόνων από την προαγωγή του.

2) Η κλίμακα του διευθυντή έχει 10 βαθμίδες. Αυτό σημαίνει ότι νεοπροαγώμενος που με την προαγωγή του εντάσσεται στην αρχική βαθμίδα, εξαντλεί την κλίμακα αυτή με τη συμπλήρωση εννιά χρόνων από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των προαγωγών.

3) Όσα αναφέρονται στις σημειώσεις 2-6 του πίνακα 1, ισχύουν κατ’ αναλογία και για τις αντίστοιχες στήλες του πίνακα 3.

 

Αποκοπές, Φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός

Περιεχόμενο:

Τι πληρώνουν στο φόρο εισοδήματος οι δάσκαλοι το Β΄ εξάμηνο του 2005; Ποιες είναι οι συνεισφορές των εκπαιδευτικών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Συντάξεως Χηρών; Τι προσφέρουν στην ΠΟΕΔ ως μηνιαία εισφορά στη συντεχνία; Διαβάστε την έρευνα που ακολουθεί για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις μηνιαίες αποκοπές σας, ανάλογα με τη θέση, την κλίμακα και τη βαθμίδα κλίμακας που βρίσκεστε. Σους τρεις πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω και τις λεπτομερείς σημειώσεις που ακολουθούν μάθετε για όλα τα πιο πάνω θέματα με λεπτομέρειες.
 

Πίνακας 1: Αποκοπές απλών εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2005

 

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός Β΄ εξαμήνου

2005

£

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

£

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

£

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

Α8  1η

  960,75

30,74

60,53

7,21

4,80

29,75

25,24

888,25

870,18

 »    2η

1007,68

32,25

63,48

7,56

5,04

38,72

33,99

924,11

905,17

 »    3η

1054,62

33,75

66,44

7,91

5,27

47,69

42,74

960,00

940,17

 »    4η

1101,56

35,25

69,40

8,26

5,51

56,66

51,48

995,88

975,17

 »    5η

1148,50

36,75

72,36

8,61

5,74

65,63

60,23

1031,77

1010,17

 »    6η

1195,44

38,25

75,31

8,97

5,98

74,60

68,98

1067,54

1045,17

 »    7η

1242,37

39,76

78,27

9,32

6,21

85,23

77,93

1101,85

1079,96

 »    8η

1289,31

41,26

81,23

9,67

6,45

96,44

88,87

1135,49

1112,76

 »    9η

1336,25

42,76

84,18

10,02

6,68

107,65

  99,80

1169,14

1145,59

 »    10η

1383,19

44,26

87,14

10,37

6,92

118,87

110,74

1202,77

1178,39

 »    11η

1430,13

45,76

90,10

10,73

7,15

130,08

121,68

1236,41

1211,20

 »    12η

1477,06

47,27

93,05

11,08

7,39

141,29

132,61

1270,03

1244,01

 

 Α10  4η 

1537,53

49,20

96,86

11,53

7,69

155,73

146,70

1313,38

1286,28

    »    5η 

1601,81

51,26

100,91

12,01

8,01

171,09

161,68

1359,44

1331,21

    »    6η 

1666,08

53,31

104,96

12,50

8,33

189,12

177,38

1402,82

1375,41

    »    7η 

1730,36

55,37

109,01

12,98

8,65

207,55

195,35

1445,81

1417,35

    »    8η 

1794,63

57,43

113,06

13,46

8,97

225,97

213,32

1488,80

1459,28

    »    9η 

1858,91

59,49

117,11

13,94

9,29

244,40

231,29

1531,79

1501,22

 

 Α11  6η 

1910,92

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,33

9,55

259,80

246,80

1567,72

1537,39

    »    7η 

1975,20

14,81

9,88

278,84

265,98

1612,15

1582,16

    »    8η 

2039,47

15,54

10,20

297,81

285,17

1656,40

1626,92

    »    9η

2103,75

16,67

10,52

316,65

304,36

1700,39

1671,79

 

Πίνακας 2: Αποκοπές βοηθών διευθυντών Β΄ εξαμήνου 2005

 

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Β΄ εξαμήνου 2005

£

(σημ.1)

Στήλη 3

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 

Κοινωνικ.

Ασφαλις.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβασι-

ούχοι

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

£

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

£

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

Α11  1η 

1589,54

50,87

100,14

11,92

7,95

168,16

158,82

1350,64

1322,63

    »   2η 

1653,82

52,92

104,19

12,40

8,27

185,61

173,95

1394,62

1367,41

    »   3η 

1718,10

54,98

108,24

12,89

8,59

204,04

191,92

1437,60

1409,35

    »   4η 

1782,37

57,04

112,29

13,37

8,91

222,46

209,89

1480,59

1451,28

    »   5η 

1846,65

59,09

116,34

13,85

9,23

240,88

227,87

1523,60

1493,21

    »   6η 

1910,92

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,33

9,55

259,80

246,80

1567,72

1537,39

    »   7η 

1975,20

14,81

9,88

278,84

265,98

1612,15

1582,16

    »   8η 

2039,47

15,54

10,20

297,81

285,17

1656,40

1626,92

    »   9η

(κορυφή)

2103,75

16,67

10,52

316,65

304,36

1700,39

1671,79

Α11+1 πρ.

 

2168,02

17,79

10,84

335,50

323,54

1744,37

1716,46

Α11+2 πρ.

        

2232,30

18,92

11,16

354,35

342,73

1788,35

1761,23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3: Αποκοπές διευθυντών Β΄ εξαμήνου 2005

 

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       £

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός Α΄ εξαμ. 2005

£

(σημ.1)

Στήλη 3

 

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

£

(σημ.2)

Στήλη 4

 

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

£

(σημ.3)

Στήλη 5

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

£

(400 μηνιαίες εισφορές)

(σημ.4)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

£

 

0,5%

(σημ.5)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

400+

μήνες υπ.

(σημ.6,7)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

£

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

400+ μήνες υπ.

(σημ.7,8,9)

 A12    1η 

1763,76

56,44

111,12

13,23

8,82

217,12

204,69

1468,15

1439,13

    »   2η 

1846,22

59,07

116,31

13,85

9,23

240,76

227,75

1523,31

1492,93

    »   3η 

1928,68

59,52

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

2423,43

117,18

Αν. Όριο

Ασφ. Αποδοχών

14,47

9,64

265,06

252,10

1579,99

1549,76

    »   4η 

2011,14

15,08

10,06

289,49

276,71

1636,99

1607,19

    »   5η 

2093,60

16,49

10,47

313,68

301,33

1693,44

1664,62

    »   6η 

2176,06

17,93

10,88

337,86

325,94

1749,87

1722,06

    »   7η 

2258,52

19,37

11,29

362,04

350,56

1806,30

1779,49

    »   8η 

(κορυφή)

2340,97

20,82

11,70

386,22

375,17

1862,71

1836,92

Α12+1πρ.

        

2423,43

22,26

12,12

410,40

399,78

1919,13

1894,35

Α12+2πρ.

        

2505,89

23,70

12,53

434,58

424,40

1975,56

1951,78

Σημειώσεις:

1) Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από το ηλεκτρονικό δελτίο της Α.Κι.ΔΑ αρ. 80, Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Β΄ εξαμήνου 2005, μελέτη Μ. Πόλη.

2) Οι μηνιαίες αποκοπές κοινωνικών ασφαλίσεων μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας ισούνται με το 3,2% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές το έτος 2005 τις £24180. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι £1860. {24180:13}

3) Οι μηνιαίες αποκοπές κοινωνικών ασφαλίσεων μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας και συμβασιούχων ισούνται με το 6,3% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές το έτος 2005 τις £24180. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι £1860, όπως έχουμε ήδη πει στη σημείωση 2. Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,1% των εισφορών μόλις γίνουν μόνιμοι επι δοκιμασία και έτσι , αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.
Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας και κατόπιν αίτησης σας, να πληρώνετε 6,3% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή.
Σημειώνουμε ότι για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας, υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό Ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας ) και την βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων, κατόπιν αιτήσεως σας , στα 63.

4) Οι μηνιαίες εισφορές σας στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς που δεν ξεπερνούν τις £2015 και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό .
Δεν αποκόπτεται εισφορά για το Ταμείο Σύνταξης Χηρών από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.

5) Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5%. του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

6) Το μέγιστο ποσό φόρου εισοδήματος υπολογίζεται με βάση τα ακόλουθα βήματα:
Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:
Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με £769,23. ( 10000 : 13 )
Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις, το Ταμείο Σύνταξης Χηρών, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.
Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε τον φόρο εισοδήματος που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:
- Οι πρώτες £384,62 ( 5000 : 13 ) από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%.
- Οι επόμενες £384,62 φορολογούνται προς 25%.
- Κάθε επόμενη λίρα φορολογείται προς 30%.

Παράδειγμα:
Β. δ/ντης βρίσκεται στην 2η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα , στήλη 2 βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι £1653,82. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που φοροαπαλλάσονται: Αφορολόγητο ποσό: £769,23, Κοινωνικές Ασφαλίσεις: £52,92 , Συντάξεις Χηρών: £ 12,40 , εισφορά στην ΠΟΕΔ: £8,27. Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι £811 . Από το ποσό αυτό :
-Οι πρώτες £384,62 Χ 0,2 σημαίνουν £76,92 φόρο εισοδήματος.
-Οι επόμενες £384,62Χ0,25 σημαίνουν £96,16 φόρο εισοδήματος.
- Οι τελευταίες £41,77Χ0,3 σημαίνουν £12,53 φόρο εισοδήματος.
Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το ποσό φόρου που αποκόπτεται από το σύστημα φορολογίας, το οποίο είναι £185,61.
Το ποσό του φόρου εισοδήματος μπορεί να μειωθεί περαιτέρω στις πιο κάτω περιπτώσεις:

I Αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που φοροαπαλλάσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

II Αν ο φορολογούμενος έχει καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλάσεται το 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που φοροαπαλλάσσονται το συγκεκριμένο έτος το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

III Αν ο φορολογούμενος έχει κάνει δωρεές μπορεί να φοροαπαλλάξει το ισόποσο τους, δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις

7) Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με τονισμένη γραμματοσειρά δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

8) Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η σειρά τονισμένη ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7.Από τη στήλη 7 αφαιρούμε την1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

9) Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.
Ειδικά στην περίπτωση αυτή, προϋποθέτουμε ότι οι μόνιμοι με 400+ μήνες υπηρεσίας έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών, γιαυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8, περιπλέον, και το περιεχόμενο της στήλης 5.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49