Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 215 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Δελτίο Ενημέρωσης και Κατάρτισης Α.Κί.Δα 162 (31/1/2009)

Εκδίδεται από την Οργανωτική Γραμματεία της Α.Κί.ΔΑ.

 

Θέματα:

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΕΔ

3. Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠ)

 

 

1. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΕΔ

Στις 15 Ιανουαρίου συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΟΕΔ, το οποίο συζήτησε και πήρε αποφάσεις για τα πιο κάτω θέματα:

Αναδιάρθρωση εργάσιμου χρόνου του εκπαιδευτικού:

 

Το Δ. Σ. της ΠΟΕΔ αποφάσισε όπως ζητήσει από το ΥΠΠ την έναρξη διαλόγου για το αίτημα της αναδιάρθρωσης του εργάσιμου χρόνου των εκπαιδευτικών. Η υπερβολική αύξηση των καθηκόντων των δασκάλων και των νηπιαγωγών σε συνδυασμό με την αύξηση της ύλης, της έντασης φαινομένων παραβατικότητας και της πληθώρας εξωδιδακτικών δραστηριοτήτων τεκμηριώνουν πλήρως το αίτημα για μείωση του διδακτικού χρόνου όλων των εκπαιδευτικών.

Παράλληλα και εντελώς ανεξάρτητα του γενικού αιτήματος, τίθεται προς άμεση διευθέτηση το ζήτημα της παραχώρησης χρόνου στον υπεύθυνο τμήματος καθώς και για το συντονισμό των Η/Υ της σχολικής μονάδας. Για τα δύο αυτά ζητήματα έχουν ήδη αποσταλεί σχετικές επιστολές στον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού.

 

Σχολική Παραβατικότητα:

 

Το φαινόμενο της σχολικής παραβατικότητας απασχόλησε έντονα τον τελευταίο καιρό την Οργάνωσή μας και αποφάσισε όπως ζητήσει την άμεση λήψη μέτρων από πλευράς του ΥΠΠ για άμβλυνση του προβλήματος. Με έγγραφό της, καταθέτει τις δικές της απόψεις και ζητά συγκεκριμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση.

 

Έγκαιρη στελέχωση και σταθερότητα προσωπικού:

 

Με έγγραφό του το ΥΠΠ, στο οποίο κάνει μια αναλυτική αυτοκριτική για τα ελλείμματα, τις παραλείψεις και τα προβλήματα που προκύπτουν από διοικητικές ρυθμίσεις, προτείνει τη λήψη διορθωτικών μέτρων με στόχο την έγκαιρη στελέχωση αλλά και τη σταθερότητα του προσωπικού στα σχολεία. Η ΠΟΕΔ με έγγραφό της καλεί το ΥΠΠ να προχωρήσει σε εκείνες τις ρυθμίσεις που αφορούν στις δικές του ευθύνες. Σε σχέση όμως με μέτρα που δυσχεραίνουν τις συνθήκες εργασίας και επιτίθενται στα κεκτημένα του κλάδου, η ΠΟΕΔ κοινοποίησε στο ΥΠΠ την άρνησή της για τέτοιες διαφοροποιήσεις.

 

 

2. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΕΔ

ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΙΡΗ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΕΔ 19.1. 2009

(απόσπασμα από την επίσημη τοποθέτηση της ΠΟΕΔ στο ομότιτλο έγγραφο του ΥΠΠ)

(η) Μεταθέσεις – Μετακινήσεις:

Ακριβής ορισμός του όρου εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Ένα εγχείρημα το οποίο αντιμετωπίζεται με πολύ σκεπτικισμό αφού είναι πιθανόν η ερμηνεία της εκπαιδευτικής ανάγκης να αφήσει περιθώρια για τα δυσάρεστα συμπτώματα της ευνοιοκρατίας και της κακοδιοίκησης. Επίσης δυνητικά είναι δύσκολο να σταθμιστεί ένας αξιολογικός κώδικας επιμέτρησης του είδους και της έντασης της εκπαιδευτικής ανάγκης και ο οποίος να έχει καθολική ισχύ.  Είναι προφανές ότι υπάρχει το σοβαρό ενδεχόμενο της αυθαιρεσίας στην ερμηνεία. Δικαιολογημένη επιφύλαξη υπάρχει επίσης για την Αρχή εκείνη η οποία θα αποφαίνεται την πλήρωση της εκπαιδευτικής ανάγκης. (π.χ. ποιος θα αποφασίζει πότε υπερισχύουν οι εκπαιδευτικοί λόγοι;)

Κανονισμοί Μεταθέσεων – Μετακινήσεων:

Είναι η εκτίμησή μας ότι διαφοροποίηση του κανονισμού Μεταθέσεων – Μετακινήσεων και παράκαμψη του κριτηρίου των μονάδων Μεταθέσεων θα δημιουργήσει ένα απροκαθόριστο πεδίο εντάσεων ανάμεσα στον εκπαιδευτικό κόσμο και θ’ αποτελέσει παλινδρόμηση στα εργασιακά μας δεδομένα. H ΠΟΕΔ εμμένει σε αναδρομική ισχύ των μονάδων μετάθεσης (προ του 1997 με την αλλαγή των μονάδων). Ως εκ τούτου η ΠΟΕΔ δεν προτίθεται να συζητήσει αλλαγή του κανονισμού Μεταθέσεων παρά μόνο διορθώσεις/συμπληρώσεις στο πλαίσιο αλλαγών και προβλημάτων που παρατηρήθηκαν συναφώς κατά την τελευταία 20ετία και πάντα με σεβασμό στην υφιστάμενη φιλοσοφία.

Σε σχέση με την εισήγηση για οκταετή παραμονή σε σχολείο και κατόπιν μετακίνηση, υπενθυμίζουμε το ΥΠΠ ότι με δικές του εισηγήσεις είχαμε συμφωνήσει την εξαετή παραμονή σε σχολείο και τούτο έγινε πολύ πρόσφατα.

Διασφάλιση της παραμονής των Διευθυντών στο ίδιο σχολείο για περίοδο 3 τουλάχιστον ετών:

Θα μπορούσε να συζητηθεί, με την προϋπόθεση ότι υπάρχει επιθυμία του Διευθυντή για κάτι τέτοιο και αφού έχει εξασφαλιστεί παροχή κινήτρων (π.χ. οδοιπορικά). Θέμα υποχρεωτικής πενταετούς παραμονής εκπαιδευτικών σε σχολείο είναι εκτός συζήτησης.

Τροποποίηση του ορισμού της έδρας στη Δημοτική Εκπαίδευση:

Ο παράγοντας «έδρα» συνδέεται άμεσα με τις μονάδες Μετάθεσης.

Τροποποίηση της «έδρας» ισοδυναμεί με την κατάργηση ενός σοβαρού εργασιακού κεκτημένου.

Κάτι τέτοιο είχε συζητηθεί και στα πλαίσια του Σχεδίου Αξιολόγησης της Κοινοπραξίας «ΑΘΗΝΑ» με έντονες αντιδράσεις της Οργάνωσης.

Διαφοροποίηση - συμπλήρωση του καθορισμού της έδρας μπορεί να γίνεται μόνο μετά από σχετικό αίτημα της ΠΟΕΔ.

Η θέση της Α.Κί.ΔΑ.:

Πολύ σωστά η ΠΟΕΔ στο έγγραφό της καλεί το ΥΠΠ να προχωρήσει σε εκείνες τις ρυθμίσεις που αφορούν στις δικές του ευθύνες. Έπρεπε όμως να θέσει σαφώς και ξεκάθαρα την άρνησή της να συζητήσει θέμα αλλαγής του ορισμού της έδρας, καθώς και άλλων κινδύνων για παραβίαση κεκτημένων του κλάδου, που περιέχονται στο συγκεκριμένο έγγραφο. Αυτό επιβάλλει ότι πρέπει να ενημερωθεί ο κλάδος ΕΠΙΣΗΜΑ για τους κινδύνους που ελλοχεύει η απόπειρα του Υπουργείου Παιδείας για κατάργηση ή αχρήστευση της υφιστάμενης νομοθεσίας μεταθέσεων, γιατί η νομοθεσία αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του κλάδου, για την οποία αγωνίστηκαν προσωπικά και συλλογικά όλοι οι δάσκαλοι οι εν υπηρεσία συνάδελφοι από το 1960  μέχρι το 1986. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι αποτελεί και μια από τις σημαντικότερες δικλείδες ασφαλείας για το καθημερινό έργο του εκπαιδευτικού.

Τι σημαίνει όμως στην πράξη αλλαγή της έδρας;

Με τις αλλαγές που προτείνουν - και ψήφισαν - οι τρεις κινήσεις ΠΑΔΕΔ, ΔΗΚΙ και ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ (η περιφέρεια Λεμεσού να μεγαλώσει από 28 σε 37 σχολεία και το δικαίωμα να αυξήσουν και τις περιφέρειες των άλλων πόλεων όποτε η ΠΟΕΔ το ζητήσει) θα δημιουργηθούν διακρίσεις σε βάρος πολλών συναδέλφων:

x Οι τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών μπορεί να καλύπτουν  μια μεγάλη απόσταση, από Άγιο Αθανάσιο μέχρι Ζακάκι, γιατί θα είναι ενιαία έδρα τους. Κάτι αντίστοιχο θα ήταν η ένταξη της Λακατάμειας στη Λευκωσία ή της Αραδίππου στη Λάρνακα.

x Όλοι όσοι κατοικούν στα περίχωρα αλλά και στην πόλη στερούνται του δικαιώματος απόκτησης μονάδων που έπαιρναν προηγουμένως. Κάποιος που πήγαινε π.χ. από Λεμεσό προς Άγιο Αθανάσιο ή και το αντίστροφο έπαιρνε μονάδες ενώ τώρα δε θα παίρνει

x Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας σε κάθε πόλη θα έχουν μεγαλύτερη εξουσία  σε μεγαλύτερη περιφέρεια και οι μονάδες μετάθεσης που έχει ο κάθε συνάδελφος θα τίθενται σε δεύτερη μοίρα. Φοβούμαστε ότι θα υπάρξουν αυθαιρεσίες από τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας.

x Όλοι οι συνάδελφοι που έρχονται από άλλες επαρχίες προς τη Λεμεσό (Λευκωσία, Λάρνακα και Αμμόχωστο) θα στερούνται του δικαιώματος να τοποθετηθούν στις ανατολικές περιοχές και θα μπαίνουν στη χοάνη των 37 σχολείων.

x Με βάση το καταστατικό της ΠΟΕΔ αλλά και τη δημοκρατική δεοντολογία έπρεπε να ρωτηθούν οι δάσκαλοι  που είναι και άμεσα ενδιαφερόμενοι αν αποδέχονται τέτοια αλλαγή που επηρεάζει δραματικά την καθημερινή τους πραγματικότητα. Κάτι φυσικά, που δεν έγινε. Τους δάσκαλους κάποιοι τους θυμούνται φαίνεται μόνο στις εκλογές.

Η Α.Κί.ΔΑ. θα αντισταθεί με όλες τις δυνάμεις της για τη διασφάλιση κεκτημένων του κλάδου.

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ (απόσπασμα επιστολής της ΠΟΕΔ που στάληκε στο ΥΠΠ, 19 Ιανουαρίου 2009)

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εκτυπωτές, σαρωτές, βιντεοπροβολείς αλλά και εγκατάσταση πλέον λογισμικού αξίας εκατομμυρίων, πρέπει να αξιοποιείται παιδαγωγικά.

Δυστυχώς, τούτο δημιουργεί αλυσιδωτά προβλήματα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στα σχολεία μας και είναι καιρός το Υπουργείο να επιλύσει άμεσα το πρόβλημα αυτό στέλνοντας και τα σωστά μηνύματα: ότι δηλαδή παίρνει πρακτικά και απτά μέτρα στήριξης των σχολείων και των δασκάλων μέσα στα πλαίσια της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης. Σημειώνουμε δε ότι η ανάγκη για συντονιστικό χρόνο είναι ανεξάρτητη της ανάγκης για τεχνική στήριξη, που είναι ένα άλλο κεφάλαιο που καλείται το Υπουργείο να επιλύσει....

...Πιο κάτω παραθέτουμε τη φόρμουλα που θεωρούμε πως μπορεί να υιοθετήσει το Υπουργείο για επίλυση του προβλήματος. Ταυτόχρονα, όμως τονίζουμε την αποφασιστικότητα της Οργάνωσης να μην επιτρέψει τη συνέχιση της σημερινής κατάστασης σε σχέση με τη διαχείριση των ΤΠΕ στα σχολεία μας, αν το Υπουργείο Παιδείας δεν έλθει αρωγό στην ανάγκη στήριξης των σχολείων και των εκπαιδευτικών μας.

...Θεωρούμε, ως Οργάνωση, πως ο καθορισμός και η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων για τελικές απαντήσεις και ρυθμίσεις του ζητήματος είναι αναπόφευκτες. Ως εκ τούτου πιστεύουμε πως, το αργότερο μέχρι τις 20 Μαρτίου, θα πρέπει το ΥΠΠ να δώσει την τελική του θετική απάντηση. Σε αντίθετη περίπτωση, η Οργάνωση θα καλέσει τους εκπαιδευτικούς να κλείσουν τους Η.Υ. στα σχολεία, ενώ σε δημοσιογραφική διάσκεψη θα δοθούν στη δημοσιότητα στοιχεία για τα προβλήματα που δημιουργούνται, τα εκατομμύρια που έχουν ξοδευτεί και τον κίνδυνο να μην αξιοποιούνται αποτελεσματικά τα κονδύλια που ξοδεύονται. Ταυτόχρονα θα προβάλουμε την αδυναμία του Υπουργείου να πάρει πρακτικά μέτρα προώθησης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης μέσα από ενέργειες που έχουν άμεσο και θετικό αντίκτυπο στην καθημερινή πρακτική των σχολείων μας.

Η θέση της Α.Κί.ΔΑ.: Μια ίσως από τις πιο δυναμικές τοποθετήσεις της ΠΟΕΔ τα τελευταία χρόνια. Με τον ίδιο τρόπο θέλουμε όμως ν’ αντιδράσει η ΠΟΕΔ θέτοντας χρονοδιαγράμματα και για άλλα θέματα που ταλανίζουν τον εκπαιδευτικό στο καθημερινό του έργο. Ενδεικτικά αναφέρουμε:

ü            Αναδιάρθρωση διδακτικού χρόνου

ü            Σχολική Παραβατικότητα

ü            Υπεύθυνος τμήματος

ü            Προειδοποιημένες Επισκέψεις Επιθεωρητών

ü            Ανομοιομορφία στις απαιτήσεις των επιθεωρητών

 

 

3. Η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, Ο ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ Η ΑΥΤΟΣΥΝΕΠΕΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΥΠΠ)

Στην Κύπρο λειτουργεί δημόσια δεκαετής υποχρεωτική εκπαίδευση:

 Το ΥΠΠ διορίζει τους απλούς εκπαιδευτικούς της υποχρεωτικής εκπαίδευσης στις ίδιες κλίμακες μισθοδοσίας (Α8-Α10-Α11) γεγονός που σημαίνει ότι το έργο που παράγουν κρίνεται ως ισοδύναμο.

Οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στα πρώτα 7 έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης πρωτοδιορίζονται με εβδομαδιαίο διδακτικό χρόνο 1160 λεπτά. Αντίστοιχα στα 3 τελευταία έτη της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (γυμνάσια ) ο διδακτικός χρόνος των νεοεισερχόμενων είναι 1080 λεπτά εβδομαδιαίως. Η διαφορά στο διδακτικό χρόνο πρωτοδιόριστων εκπαιδευτικών των προαναφερθέντων ομάδων είναι μόνο 7,4%. Η μικρή διαφορά ερμηνεύεται με την παραδοχή ότι το ΥΠΠ θεωρεί την αξία της διδασκαλίας στα 3 τελευταία χρόνια της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ανά μονάδα χρόνου, ως ελαφρά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη αξία της διδασκαλίας στα αρχικά 7 έτη.

Τα καθήκοντα των απλών εκπαιδευτικών, όπως προκύπτουν από τα σχέδια υπηρεσίας, παραμένουν σταθερά, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας τους. Προφανώς το ΥΠΠ, με βάση τη δική του αξιολόγηση περί αξίας της προσφερόμενης διδασκαλίας, θα έπρεπε να διατηρεί τη διαφορά διδακτικού χρόνου σταθερή και ίση με 7,4%.

Η διαφορά αυξάνεται σε βάρος των εκπαιδευτικών των 7 πρώτων ετών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τα χρόνια υπηρεσίας. Στους πρωτοδιόριστους είναι 7,4%. Στο 9ο έτος υπηρεσίας φθάνει το 17,2%. Στο 17ο φτάνει το 20% και στο 21ο έτος το 23,5%. Κυριολεκτικά υπερτριπλασιάζεται χωρίς προφανή λόγο.

Αφού το  ΥΠΠ αξιολογεί τη διαφορά αξίας της παρεχόμενης διδασκαλίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση ως 7,4%, θα έπρεπε για λόγους αυτοσυνέπειας με τις δικές του αξιολογικές παραδοχές να κρατήσει τη διαφορά αυτή σταθερή, ανεξάρτητα από τα έτη υπηρεσίας των εκπαιδευτικών. Υποδεικνύουμε ξανά με έμφαση ότι τα σχέδια υπηρεσίας δεν διαφοροποιούν τα καθήκοντα των απλών εκπαιδευτικών με την παρέλευση των ετών υπηρεσίας.

Όσα έχουμε παραθέσει πιο πάνω μορφοποιούνται στον πίνακα που ακολουθεί:

 

Η υποχρεωτική εκπαίδευση, ο διδακτικός χρόνος και η αυτοσυνέπεια του ΥΠΠ

Επικρατούσα σήμερα κατάσταση αναφορικά με το διδακτικό χρόνο των εκπαιδευτικών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Έτος υπηρεσίας

Διδακτικός

χρόνος απλού δ/λου

(λεπτά)

Διδακτικός

χρόνος

απλού καθ/τη

(λεπτά)

Διαφορά

σε βάρος του δ/λου (%)

1ο

1160

(29Χ40)

1080

(24Χ45)

7,4

9ο

1160

(29Χ40)

990

(22Χ45)

17,2

17ο

1080

(27Χ40)

900

(20Χ45)

20,0

21ο

1000

(25Χ40)

810

(18Χ45)

23,5

 

Διαμόρφωση διδακτικού χρόνου δασκάλων, αν το ΥΠΠ δείξει αυτοσυνέπεια

(σταθερή διαφορά 7,4%)

Διαμόρφωση διδακτικού χρόνου δασκάλων, αν το ΥΠΠ δείξει αυτοσυνέπεια

(στρογγυλοποίηση στην πλησιέστερη περίοδο)

Έτη υπηρεσίας δασκάλου

Διδακτικός χρόνος σε περιόδους και λεπτά

Έτη υπηρεσίας δασκάλου

Διδακτικός χρόνος σε περιόδους

(στρογγυλο-ποίηση)

1-8

29 περίοδοι

(1160΄)

1-8

29

9-16

26,6 περίοδοι

(1063΄)

9-16

27

17-20

24,2 περίοδοι

(967΄)

17-20

24

21+

21,7 περίοδοι

(870΄)

21+

22

 

Σημείωση: Σε περίπτωση που δε θέλετε να είστε παραλήπτης του Δελτίου Ενημέρωσης & Κατάρτισης, παρακαλούμε όπως στείλετε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. και θα διαγραφείτε. Η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου δεν εμφανίζεται σε κανένα υπολογιστή των υπόλοιπων παραληπτών του Δελτίου. Για οτιδήποτε άλλο θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση www.akida.info ή να επικοινωνήσετε μαζί μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. . Δεσμευόμαστε να σας απαντήσουμε εντός 3 ημερών.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Τρίτη,
05/11/2019 20:00