Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

Έχουμε 198 επισκέπτες συνδεδεμένους

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ

 

Οι τέσσερις τομείς αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού είναι :

1.  Επαγγελματική κατάρτιση 

    · Επιστημονική κατάρτιση ( γνώση  ύλης ) και παιδαγωγική κατάρτιση.

    · Επιστημονική και παιδαγωγική ενημερότητα ( παρακολούθηση επαγγελματικών εξελίξεων , μέσω επιμορφωτικών μαθημάτων , μετεκπαίδευσης ή ατομικής μελέτης. )

    · Συμβολή στον επιστημονικό και παιδαγωγικό τομέα με συγγραφές, ομιλίες , ενεργή συμμετοχή σε σεμινάρια ή συνέδρια κ.τ.λ.

2.  Επάρκεια στην εργασία (Διδακτική Ικανότητα  ,  Ευσυνειδησία  , Αποδοτικότητα)

    · Προσαρμογή της εργασίας στα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες των μαθητών.

    · Ικανοποίηση ατομικών διαφορών των μαθητών.

    · Αξιοποίηση περιβάλλοντος ( φυσικού, κοινωνικού, τεχνικού ).

    · Αξιοποίηση χρόνου των μαθητών.

    · Επικοινωνία και ψυχική επαφή με τους μαθητές.

    · Σχέσεις που προάγουν την εργασία.

    · Συναίσθηση αποστολής και ευθύνης ( προσέλευση, προπαρασκευή, αξιοποίηση χρόνου, έλεγχος εργασίας μαθητών , θετική ευαισθησία έναντι στα προβλήματα της κοινότητας ).

    · Αυτόβουλη ανάληψη ευθύνης.

    · Συμβολή στην ανάπτυξη αισθήματος ευθύνης μεταξύ των μαθητών.

    · Συμβολή στην ανάπτυξη πρωτοβουλίας μαθητών.

    · Προπαρασκευή - Προγραμματισμός ( σαφήνεια στόχων και αποτελεσματική χρήση διδακτικών μέσων).

    · Συμβολή στην ανάπτυξη του επιστημονικού πνεύματος μεταξύ των μαθητών (αυτενέργεια, έρευνα , αποτελεσματική χρήση πηγών κ.τ.λ.)

    · Επιτεύγματα σε όλους τους τομείς ( γνωσιολογικό , συναισθηματικό,ψυχοκινητικό ).

3.  Οργάνωση - Διοίκηση - Ανθρώπινες Σχέσεις

    · Ευθυκρισία - Αμεροληψία.

    · Δημοκρατικότητα.

    · Στόχοι - Προγραμματισμός.

    · Αξιολόγηση.

    · Επικοινωνία - Κατανομή ευθυνών – Συντονισμός.

    · Καθοδήγηση.

    · Ανθρώπινες Σχέσεις - Ικανότητα για επίτευξη στόχων χωρίς παραγνώριση των αναγκών των μαθητών ή των δασκάλων.

    · Εμπνέει εμπιστοσύνη , εκτίμηση , αγάπη.

    · Καλλιεργεί το πνεύμα συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού, των μαθητών και των γονέων.

 4.   Γενική Συμπεριφορά  - Δράση

    · Περιβολή , ομιλία και γενικοί τρόποι συμπεριφοράς.

    · Κοινωνικότητα - αξιοπρέπεια.

    · Επιδεκτικότητα σε εισηγήσεις αλλά και θάρρος γνώμης.

    · Ηθική οντότητα.

    · Σχέσεις προς ανωτέρους , μαθητές , γονείς κ.τ.λ.

    · Συμβολή στην ανάπτυξη καλών τρόπων μεταξύ των μαθητών.

    · Καλλιέργεια αγάπης προς το συνάνθρωπο και το εθνικό σύνολο και ευλάβειας προς το θείο.

    · Διαφώτιση γονέων , προσκοπισμός , οδηγισμός , φιλανθρωπική δράση, πολιτιστική δράση , πνευματική δράση , θρησκευτική δράση.

    · Συμβολή στην ανάπτυξη δημοκρατικού πολίτη και των δημοκρατικών ιδεωδών ( μαθητική αυτοδιοίκηση , ανάληψη ευθυνών και επίδειξη δημιουργικών πρωτοβουλιών από τους μαθητές, ανάπτυξη αλληλοσεβασμού και αλληλοαποδοχής, σεβασμός προς τη γνώμη της πλειοψηφίας.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Κυριακή,
16/02/2020 22:15