Α.Κί.ΔΑ

 

 

 

 

Ποιοι είναι Online

We have 191 guests online

 

 

Η γνώμη σας μετρά

Για ποια θα θέλατε να ενημερώνεστε περισσότερο σε αυτή τη σελίδα;


Αποτελέσματα

ΑΚΙΔΑ Facebook

Μισθοδοσία εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2008
There are no translations available.

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2008

 

Η εισαγωγή του ευρώ(€)

Το 1ο εξάμηνο του 2008 συμπίπτει με την εισαγωγή του €, ως της νέας νομισματικής μονάδας στις περιοχές της Κύπρου που ελέγχει το κράτος. Από την 1/1/2008 έως την 31/1/2008 είχαμε την παράλληλη κυκλοφορία λίρας (£) και €.  Από την 1/2/2008 κυκλοφορεί για σκοπούς συναλλαγών μόνο το €. Οι τράπεζες όμως και τα συνεργατικά θα ανταλλάσσουν τα παλαιά νομίσματα και χαρτονομίσματα  των πολιτών με €, χωρίς χρέωση, μέχρι τις 30/6/2008. Μετά την περίοδο αυτή, ανταλλαγή λιρών με € θα γίνεται μόνο στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, η οποία θα ανταλλάζει τα παλαιά νομίσματα μέχρι τις 31/12/2009 και τα χαρτονομίσματα μέχρι τις 31/12/2017.

Τιμαριθμική αναπροσαρμογή

Σημαντική άνοδος μισθών, λόγω  διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος, σημειώθηκε το 1ο  εξάμηνο του 2008, σε σύγκριση με το 2ο εξάμηνο του 2007. Όπως αναφέρεται στην Εγκύκλιο Αρ. 1350 του Υπουργείου Οικονομικών, ημερομηνίας 3 Ιανουαρίου 2008, το νέο ποσοστό του τιμαριθμικού επιδόματος, που ισχύει  από 01.01.2008 ανέρχεται σε 278,60% επί των βασικών μισθών, έναντι ποσοστού 269,15% που ίσχυε προηγουμένως. Η ακαθάριστη αύξηση 9,45% επί των βασικών μισθών, ισούται με   αύξηση 2,56% επί των συνολικών απολαβών και κυμαίνεται από €45,45 μηνιαία για τον πρωτοδιόριστο δάσκαλο, μέχρι   €118,54 στην κορυφή της κλίμακας του διευθυντή.

Το τιμαριθμικό επίδομα που θα πάρουμε υπολογίζεται επί του αθροίσματος βασικού μισθού και της γενικής αύξησης 3,02%, η οποία ισχύει από 01.01.2007 , υπολογιζόμενης ως ποσοστό του βασικού μισθού. Το άθροισμα αυτό αποτελεί τις βασικές μας απολαβές.

Ανανέωση συλλογικής σύμβασης και γενικές αυξήσεις μισθών

Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες ( Πολίτης 17/1/2008 ) έχει υπάρξει συμφωνία για παραχώρηση γενικών αυξήσεων μισθών στον ημικρατικό τομέα μεταξύ των συντεχνιών ΠΕΟ και ΣΕΚ και του Υπουργείου Οικονομικών. Ανάλογη σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί και για τους δημοσίους υπαλλήλους. Η νέα ρύθμιση προνοεί  γενικές αυξήσεις μισθών ύψους 2% από 1.1.2008 και αντίστοιχα αυξήσεις  1,5% από 1.1.2009.

Επειδή οι αυξήσεις αυτές δεν έχουν εγκριθεί ακόμα από την βουλή, δεν έχουν δοθεί ακόμα και δεν περιλαμβάνονται στους κύριους πίνακες μισθοδοσίας. Στο παράρτημα της μελέτης αυτής θα δοθεί ξεχωριστός πίνακας, ο οποίος θα παρουσιάζει την μισθοδοσία του εξαμήνου προσαυξημένη κατά 2%, για να πληροφορηθούν οι συνάδελφοι για το ύψος των μισθών, μετά την υλοποίηση της νέας συλλογικής σύμβασης.

Ενσωμάτωση γενικών αυξήσεων και ποσοστού 220% του τιμαρίθμου

Με βάση το Νόμο αρ. 50(Ι)2005, ενσωματώθηκαν στους βασικούς μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων οι γενικές αυξήσεις της περιόδου 1981-2005, καθώς και ποσοστό 220% του τιμαριθμικού επιδόματος. Το υπόλοιπο του τιμαριθμικού επιδόματος, δηλαδή ποσοστό 58,60%, υπολογιζόμενο πάνω στο νέο βασικό μισθό, ανέρχεται σε ποσοστό 18,31%. ( 58,60: 320=0,183125). Στους πίνακες που ακολουθούν θα παρατεθούν σε € τα ακόλουθα:

Α) οι βασικοί ετήσιοι μισθοί για κάθε βαθμίδα των κλιμάκων Α8, Α10, A11, Α11(ιι), A12 και Α12 (ιι) στις οποίες ευρίσκεται το εκπαιδευτικό προσωπικό της δημοτικής εκπαίδευσης με πανεπιστημιακά προσόντα, και οι θέσεις που οι μισθοί αυτοί αντιστοιχούν. ( στήλες 1,2,3)

Β) Ο βασικός μηνιαίος μισθός , η αντίστοιχη αύξηση του 3,02% και το τιμαριθμικό επίδομα του 1ου  εξαμήνου του 2008. (στήλες 4,5,6)

Γ) Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός και η μηνιαία αύξηση λόγω τιμαρίθμου (στήλες 7, 8 )

Τους πίνακες ακολουθούν επεξηγηματικά σχόλια.

Πίνακας Μισθοδοσίας 1ου εξαμήνου 2008 σε €

Στήλη 1

 

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη 2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός

ετήσιος

μισθός

 

 

Στήλη 4

Βασικός

μηνιαίος

μισθός

 

 

Στήλη 5

Αύξηση

βασικού

μισθού

3,02%

 

Στήλη 6

Μηνιαίο

τιμαριθμικό

επίδομα

 

18,31%

Στήλη 7

Ακαθάριστες

μηνιαίες απολαβές

 

 

 

Στήλη 8

Ακαθά-

ριστη

μηνιαία

τιμαρ.

αύξηση

Α8 / 1η

Δ/λος

17946

1495,50

45,16

282,10

1822,76

45,45

Α8/ 2η

»

18823

1568,58

47,37

295,88

1911,83

47,67

Α8/ 3η

»

19700

1641,67

49,58

309,67

2000,92

49,89

Α8/ 4η

»

20577

1714,75

51,79

323,45

2089,99

52,11

Α8/ 5η

»

21454

1787,83

53,99

337,24

2179,06

54,33

Α8/ 6η

»

22331

1860,92

56,20

351,02

2268,14

56,56

Α8/ 7η

»

23208

1934,00

58,41

364,81

2357,22

58,78

Α8/ 8η

»

24085

2007,08

60,61

378,59

2446,28

61,00

Α8/ 9η

»

24962

2080,17

62,82

392,38

2535,37

63,22

Α8/ 10η

»

25839

2153,25

65,03

406,17

2624,45

65,44

Α8/ 11η

»

26716

2226,33

67,24

419,95

2713,52

67,66

Α8/ 12η

»

27593

2299,42

69,44

433,74

2802,60

69,88

 

Α10/ 4η

»

28715

2392,92

72,27

451,37

2916,56

72,72

A10/ 5η

»

29916

2493,00

75,29

470,25

3038,54

75,76

Α10/ 6η

»

31117

2593,08

78,31

489,13

3160,52

78,81

Α10/ 7η

»

32318

2693,17

81,33

508,01

3282,51

81,85

Α10/ 8η

»

33519

2793,25

84,36

526,89

3404,50

84,89

Α10/ 9η

»

34720

2893,33

87,38

545,77

3526,48

87,93

 

Α11/ 1η

β.δ.

29684

2473,67

74,70

466,61

3014,98

75,18

Α11/ 2η

»

30885

2573,75

77,73

485,49

3136,97

78,22

Α11/ 3η

»

32086

2673,83

80,75

504,36

3258,94

81,26

Α11/ 4η

»

33287

2773,92

83,77

523,24

3380,93

84,30

Α11/ 5η

»

34488

2874,00

86,79

542,12

3502,91

87,34

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

35689

2974,08

89,82

561,00

3624,90

90,39

Α11/ 7η

»

36890

3074,17

92,84

579,88

3746,89

93,43

Α11/ 8η

»

38091

3174,25

95,86

598,76

3868,87

96,47

Α11/ 9η

»

39292

3274,33

98,88

617,64

3990,85

99,51

 

Α11+1πρ.

β.δ

40493

3374,42

101,91

636,51

4112,84

102,55

Α11+2πρ.

»

41694

3474,50

104,93

655,39

4234,82

105,59

 

A12/ 1η

δ/ντης

32947

2745,58

  82,92

517,90

3346,40

 83,44

Α12/ 2η

»

34487

2873,92

  86,79

542,11

3502,82

 87,34

Α12/ 3η

»

36027

3002,25

  90,67

566,31

3659,23

 91,24

Α12/ 4η

»

37567

3130,58

  94,54

590,52

3815,64

 95,14

Α12/ 5η

»

39107

3258,92

  98,42

614,73

3972,07

 99,04

Α12/ 6η

»

40647

3387,25

102,29

638,94

4128,48

102,94

Α12/ 7η

»

42187

3515,58

106,17

663,14

4284,89

106,84

Α12/ 8η

»

43727

3643,92

110,05

687,35

4441,32

110,74

 

Α12+1πρ.

»

45267

3772,25

113,92

711,56

4597,73

114,64

Α12+2πρ.

»

46807

3900,58

117,80

735,77

4754,15

118,54

 

Επεξηγηματικές σημειώσεις

1) Η στήλη 1 παρουσιάζει τις κλίμακες και τις βαθμίδες στις οποίες συναντούμε εκπαιδευτικούς της Δημοτικής Εκπαίδευσης. Αυτές είναι ολόκληρη η Α8 με τα 12 σκαλοπάτια της, οι 6 τελευταίες βαθμίδες της Α10, οι κλίμακες Α11 και Α12 στο σύνολο τους, καθώς και οι επεκτάσεις τους [Α11 (ii), Α12 (ii) ]. Συνολικά υπάρχουν 39 διαφορετικές βαθμίδες, εντασσόμενες σε 4 κλίμακες και 2 επεκτάσεις κλιμάκων.

2) Η στήλη 2 μας πληροφορεί σε ποιες βαθμίδες ανελίσσονται οι εκπαιδευτικοί ανάλογα με τη θέση τους. Οι απλοί δάσκαλοι ανελίσσονται στην Α8 την οποία εξαντλούν και ακολούθως εντάσσονται στην 4η βαθμίδα της Α10. Αφού φτάσουν στην κορυφή της κλίμακας αυτής, (9η βαθμίδα ) ακολούθως εντάσσονται στην 6η βαθμίδα της Α11 και ανελίσσονται μέχρι την κορυφή της.

Η κλίμακα των β. δ/ντων είναι η Α11, επεκτεινόμενη κατά 2 προσαυξήσεις. (Α11 (ii) ) Συνολικά έχουμε 11 προσαυξήσεις  (9 κανονικές + 2 επέκταση) . Όπως φαίνεται από τον πίνακα, οι βαθμίδες 6 έως 9 της Α11 είναι κοινές για δ/λους και β. δ/ντες. Οι δ/ντες ανελίσσονται στην Α12 και την επέκταση της, καλύπτοντας συνολικά 10 βαθμίδες. (8 κανονικές + 2 επέκταση)

3) Η 3η στήλη παρουσιάζει τους ετήσιους βασικούς μισθούς σε κάθε βαθμίδα, όπως αυτοί διαμορφώθηκαν με την ενσωμάτωση των γενικών αυξήσεων ( 44,447%) και του 220% του τιμαριθμικού εισοδήματος το 2ο εξάμηνο του 2005. Η ετήσια βασική προσαύξηση κάθε κλίμακας, μετά την εισαγωγή του €, διαμορφώθηκε ως εξής:

Α8 : € 877       Α10 – Α11:  € 1201      Α12:  € 1540

Όπως είχαμε προβλέψει, το Γ. Λογιστήριο στρογγυλοποίησε τους βασικούς μισθούς κατά την μετατροπή τους από £ σε €  για σκοπούς απλοποίησης των πράξεων, τόσο όσο αφορά τους βασικούς μισθούς, όσο και το ύψος των ετησίων προσαυξήσεων σε ακέραιους αριθμούς. Οι διαφοροποιήσεις επηρέασαν το ύψος των μισθών κατά μερικά σεντ του € μηνιαίως, ανάλογα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.

4) Οι αριθμοί της 4ης στήλης προκύπτουν αν διαιρέσουμε τους αριθμούς της 3ης στήλης δια 12 και στρογγυλοποιήσουμε το πηλίκο στο πλησιέστερο εκατοστό.  Με την διαίρεση αυτή προκύπτουν οι βασικοί μηνιαίοι μισθοί ανά κλίμακα και βαθμίδα.

5) Οι αριθμοί της 5ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε τους αριθμούς της 4ης στήλης επί 0,0302. Με τον πολλαπλασιασμό αυτό βρίσκουμε την μηνιαία αύξηση των βασικών μισθών, ως αποτέλεσμα των γενικών αυξήσεων  2% από 1/1/2006, και 1% από 1/1/2007.

6) Οι αριθμοί της 6ης στήλης προκύπτουν αν πολλαπλασιάσουμε το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης και 5ης στήλης επί 0,1831. Με την πράξη αυτή υπολογίζουμε το μηνιαίο τιμαριθμικό επίδομα για κάθε μια από τις 39 βαθμίδες των κλιμάκων του πίνακα. Όπως έχουμε προαναφέρει αυτό ανέρχεται σε ποσοστό 18,31%.

7) Οι αριθμοί της 7ης στήλης δίνουν τους ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς για κάθε βαθμίδα. Αυτοί δίνονται από τον τύπο:

Ακαθάριστος μισθός = Βασικός μισθός + αύξηση βασικού μισθού+ τιμαριθμικό επίδομα.

Αυτό σημαίνει ότι οι αριθμοί της 7ης στήλης αποτελούν το άθροισμα των αντίστοιχων αριθμών της 4ης , 5ης  και 6ης στήλης.

8) Οι αριθμοί της 8ης στήλης παρουσιάζουν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση λόγω της διαφοροποίησης του τιμαριθμικού επιδόματος. Ως γνωστόν το Β΄ εξάμηνο του 2007 το τιμαριθμικό επίδομα ανερχόταν στο 15,36% των βασικών απολαβών, ενώ το Α΄ εξάμηνο του 2008 αντιστοιχούσε σε ποσοστό 18,31%. Έχουμε δηλαδή μια αύξηση του τιμαριθμικού επιδόματος κατά 2,95%.Υπολογίστε λοιπόν την ακαθάριστη μηνιαία αύξηση σας, που δίνεται στην στήλη 8 με βάση τον τύπο:

Ακαθάριστη μηνιαία τιμαριθμική αύξηση Β΄ εξαμήνου 2007=Μηνιαίες βασικές απολαβές . 0,0295.

Όπου μηνιαίες βασικές απολαβές = βασικός μηνιαίος μισθός + αύξηση βασικού μισθού.

Παράρτημα

Διαφοροποίηση των μισθών με την αναμενόμενη έγκριση της γενικής αύξησης του 2%

Στήλη 1

 

Κλίμακα/

βαθμίδα

Στήλη 2

Θέση

Στήλη 3

Βασικός ετήσιος μισθός

Στήλη 4

Ακαθάριστες μηνιαίες απολαβές

Ιανουάριος 2008, χωρίς το 2%  €

Γενική μηνιαία αύξηση 2% από 1/1/08

Προσαυξημένες

Μηνιαίες απολαβές μετά την καταβολή της γενικής αύξησης

Α8 / 1η

Δ/λος

17946

1822,76

36,45

1859,21

Α8/ 2η

»

18823

1911,83

38,24

1950,07

Α8/ 3η

»

19700

2000,91

40,02

2040,93

Α8/ 4η

»

20577

2089,99

41,80

2131,79

Α8/ 5η

»

21454

2179,06

43,58

2222,64

Α8/ 6η

»

22331

2268,14

45,36

2313,50

Α8/ 7η

»

23208

2357,22

47,14

2404,36

Α8/ 8η

»

24085

2446,28

48,93

2495,21

Α8/ 9η

»

24962

2535,37

50,71

2586,08

Α8/ 10η

»

25839

2624,45

52,49

2676,93

Α8/ 11η

»

26716

2713,52

54,27

2767,79

Α8/ 12η

»

27593

2802,60

56,05

2858,65

 

Α10/ 4η

»

28715

2916,56

58,33

2974,89

A10/ 5η

»

29916

3038,54

60,77

3099,31

Α10/ 6η

»

31117

3160,52

63,21

3223,74

Α10/ 7η

»

32318

3282,51

65,65

3348,16

Α10/ 8η

»

33519

3404,50

68,09

3472,59

Α10/ 9η

»

34720

3526,48

70,53

3597,01

 

Α11/ 1η

β.δ.

29684

3014,98

60,30

3075,28

Α11/ 2η

»

30885

3136,97

62,74

3199,70

Α11/ 3η

»

32086

3258,94

65,18

3324,13

Α11/ 4η

»

33287

3380,93

67,62

3448,55

Α11/ 5η

»

34488

3502,91

70,06

3572,97

Α11/ 6η

Δ/ β.δ

35689

3624,90

72,50

3697,40

Α11/ 7η

»

36890

3746,89

74,94

3821,82

Α11/ 8η

»

38091

3868,87

77,38

3946,25

Α11/ 9η

»

39292

3990,85

79,82

4070,67

 

Α11+1πρ.

β.δ

40493

4112,84

82,26

4195,10

Α11+2πρ.

»

41694

4234,82

84,70

4319,52

 

A12/ 1η

δ/ντης

32947

3346,40

66,93

3413,33

Α12/ 2η

»

34487

3502,82

70,06

3572,87

Α12/ 3η

»

36027

3659,23

73,18

3732,42

Α12/ 4η

»

37567

3815,64

76,31

3891,96

Α12/ 5η

»

39107

3972,07

79,44

4051,51

Α12/ 6η

»

40647

4128,48

82,57

4211,05

Α12/ 7η

»

42187

4284,89

85,70

4370,60

Α12/ 8η

»

43727

4441,32

88,83

4530,14

 

Α12+1πρ.

»

45267

4597,73

91,95

4689,68

Α12+2πρ.

»

46807

4754,15

95,08

4849,23

 

Πηγές πληροφοριών – βιβλιογραφία

  1. www.mof.gov.cy
  2. www.treasury.gov.cy
  3. www.politis-news.com
  4. Αρχείο Μιχάλη Πόλη

 

Αποκοπές, φόρος εισοδήματος και καθαρός μισθός εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2008

Περιεχόμενο

Τι φόρο εισοδήματος πληρώνουν οι δάσκαλοι το Α΄ εξάμηνο του 2008; Ποιες είναι οι συνεισφορές τους στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων(ΤΚΑ) και Συντάξεως Χηρών(ΤΣΧ); Τι προσφέρουν στην ΠΟΕΔ ως μηνιαία εισφορά στη συντεχνία; Πώς διαφοροποιούνται οι πιο πάνω εισφορές ανάλογα αν είσαστε μόνιμος ή συμβασιούχος; Διαβάστε την έρευνα που ακολουθεί για να ενημερωθείτε λεπτομερώς για τις μηνιαίες αποκοπές σας, ανάλογα με τη θέση, την κλίμακα και τη βαθμίδα κλίμακας που βρίσκεστε.  Στους τρεις πίνακες που παραθέτουμε πιο κάτω και τις σημειώσεις που ακολουθούν, μάθετε για όλα τα πιο πάνω θέματα με λεπτομέρειες.

Επιπλέον γνωρίστε τον μηχανισμό με βάση τον οποίο το Γενικό Λογιστήριο(ΓΛ) αποκόπτει το μηνιαίο φόρο εισοδήματος και υπολογίστε κατά προσέγγιση τον ελάχιστο καθαρό μηνιαίο μισθό που προκύπτει, όταν αφαιρεθεί από τον ακάθαρτο μισθό το σύνολο των αποκοπών.

Πίνακας 1: Αποκοπές και καθαρός μισθός απλών εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2008

Στήλη 1

 

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      €

Στήλη 2

 

 

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου  εξαμήνου

2008

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβα-

σιούχων

(6,3%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0,75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1- 400μ.υ.

σύμβαση&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10

,11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400μ.υπ.

Συμβ.&

μονιμ.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α8  1η

1822,76

58,33

114,83

13,67

9,11

48,33

39,76

1693,32

1659,06

 »    2η

1911,83

61,18

120,45

14,34

9,56

65,35

56,37

1761,40

1725,45

 »    3η

2000,92

64,03

126,06

15,01

10,00

82,38

72,97

1829,50

1791,89

 »    4η

2089,99

66,88

131,67

15,67

10,45

99,40

89,57

1897,59

1858,30

 »    5η

2179,06

69,73

137,28

16,34

10,90

116,42

106,18

1965,67

1924,70

 »    6η

2268,14

72,58

142,89

17,01

11,34

134,11

122,78

2033,10

1991,13

 »    7η

2357,22

75,43

148,50

17,68

11,79

155,39

141,54

2096,93

2055,39

 »    8η

2446,28

78,28

154,12

18,35

12,23

176,66

162,29

2160,76

2117,64

 »    9η

2535,37

81,13

159,73

19,02

12,68

197,92

183,05

2224,62

2179,91

 »    10η

2624,45

83,98

165,34

19,68

13,12

219,22

203,80

2288,45

2242,19

 »    11η

2713,52

86,83

170,95

20,35

13,57

240,50

224,56

2352,27

2304,44

 »    12η

2802,60

89,68

176,56

21,02

14,01

261,78

245,31

2416,11

2366,72

 

 Α10  4η 

2916,56

93,33

183,74

21,87

14,58

289,00

271,87

2497,78

2446,37

    »    5η 

3038,54

97,23

191,43

22,79

15,19

323,68

302,26

2579,65

2529,66

    »    6η 

3160,52

101,14

199,11

23,70

15,80

358,65

336,37

2661,23

2609,24

    »    7η 

3282,51

105,04

206,80

24,62

16,41

393,62

370,48

2742,82

2688,82

    »    8η 

3404,50

108,94

214,48

25,53

17,02

428,59

404,59

2824,42

2768,41

    »    9η  

3526,48

112,85

222,17

26,44

17,63

463,55

438,69

2906,01

2847,99

 

 Α11  6η 

3624,90

116,00

228,37

27,19

18,12

491,77

466,22

2971,82

2912,19

    »    7η 

3746,89

119,90

236,05

28,10

18,73

526,74

500,33

3053,42

2991,78

    »    8η 

3868,87

122,75

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,032)

241,67

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,063)

29,35

19,34

561,93

535,06

3135,50

3072,80

    »    9η

3990,85

31,48

19,95

597,70

571,47

3218,97

3157,76

 

Πίνακας 2: Αποκοπές και καθαρός μισθός βοηθών διευθυντών 1ου  εξαμήνου 2008

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

      

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός

1ου

εξαμήνου 2008

(σημ.1)

Στήλη 3

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 

Κοινωνικ.

Ασφαλίσεις

μονίμων

με 400+ μήνες

υπηρεσίας &

 συμβασιούχοι

(6,3%)

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(0, 75%)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

(0,5%)

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.9,10

11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400 μην.υπηρ.

σύμβαση

μον.400+ μήνες υπ.

(σημ.11,

12,13,14)

Α11  1η 

3014,98

96,48

189,94

22,61

15,07

316,94

295,69

2563,88

2514,28

    »   2η 

3136,97

100,38

197,63

23,53

15,68

351,91

329,79

2645,47

2593,87

    »   3η 

3258,94

104,29

205,31

24,44

16,29

386,87

363,90

2727,05

2673,44

    »   4η 

3380,93

108,19

213,00

25,36

16,90

421,84

398,01

2808,64

2753,02

    »   5η 

3502,91

112,09

220,68

26,27

17,51

456,81

432,11

2890,23

2832,61

    »   6η 

3624,90

116,00

228,37

27,19

18,12

491,77

466,22

2971,82

2912,19

    »   7η 

3746,89

119,90

236,05

28,10

18,73

526,74

500,33

3053,42

2991,78

    »   8η 

3868,87

122,75

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,032)

241,67

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,063)

29,35

19,34

561,93

535,06

3135,50

3072,80

» 9η (κορυφή)

3990,85

31,48

19,95

597,70

571,47

3218,97

3157,76

Α11+1 πρ.

 

4112,84

33,61

20,56

633,47

607,88

3302,45

3242,73

Α11+2 πρ.

        

4234,82

35,75

21,17

669,24

644,29

3385,91

3327,69

 

Πίνακας 3: Αποκοπές  και καθαρός μισθός διευθυντών 1ου  εξαμήνου 2008

Στήλη 1

 

Κλίμακα / Βαθμίδα

       €

Στήλη 2

 

Ακαθάρ.

Μισθός 1ου  εξαμ. 2008

(σημ.1)

Στήλη 3

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 1-400 μήνες υπηρεσίας.

(3,2%)

(σημ.2,4)

Στήλη 4

 

 

Κοινων.

Ασφαλ.

μονίμων

με 400+ μήνες υπηρεσίας

&συμβ.

(σημ.3,5,6)

Στήλη 5

 

Εισφορές

Ταμείου

Σύνταξης

Χηρών

(μόνιμοι)

(400 μηνιαίες εισφορές)

(σημ.7)

Στήλη 6

 

 

Εισφορές

Στην ΠΟΕΔ.

 

0,5%

(σημ.8)

Στήλη 7

Μέγιστο

Ποσό φόρου εισοδήμ.

μόνιμοι

1-400 μήνες υπηρεσίας

σύμβαση

400+

μήνες υπ.

(σημ.9,10,

11)

Στήλη 8

Ελάχιστο

Ποσό καθαρού μισθού.

μόνιμοι

1-400 μήνες υπηρεσίας

σύμβαση

400+ μήνες υπ.

(σημ.11,12

13,14)

 A12    1η 

3346,40

107,08

210,82

25,10

16,73

411,94

388,35

2785,55

2730,50

    »      2η 

3502,82

112,09

220,68

26,27

17,51

456,78

432,09

2890,17

2832,54

    »      3η 

3659,23

117,10

230,53

27,44

18,30

501,62

475,82

2994,77

2934,58

    »      4η 

3815,64

122,10

240,39

28,62

19,08

546,45

519,55

3099,39

3036,62

    »      5η 

3972,07

122,75

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,032)

241,67

Ανώτατο

Όριο Ασφαλιστέων

Αποδοχών

(3836Χ0,063)

31,15

19,86

592,19

565,86

3206,12

3144,68

    »      6η 

4128,48

33,89

20,64

638,06

612,55

3313,14

3253,62

    »      7η 

4284,89

36,63

21,42

683,92

659,24

3420,17

3362,56

    »      8η 

(κορυφή)

4441,32

39,36

22,21

729,80

705,93

3527,20

3471,51

Α12+1πρ.

        

4597,73

42,10

22,99

775,66

752,62

3634,23

3580,45

Α12+2πρ.

        

4754,15

44,84

23,77

821,53

799,31

3741,26

3689,40

Σημειώσεις:

1. Τα ποσά που δίνονται στη στήλη 2 πάρθηκαν από την μελέτη, Μισθοδοσία Εκπαιδευτικών Α΄ εξαμήνου 2008,  του Μ. Πόλη.

2. Οι μηνιαίες εισφορές των εκπαιδευτικών με 1-400 μήνες υπηρεσίας στο ΤΚΑ ισούνται με το 3,2% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, με ανώτατο όριο ετήσιων απολαβών πάνω στις οποίες γίνονται αποκοπές, για το έτος 2008 τα €46032. Το αντίστοιχο μηνιαίο όριο είναι €3836 {46032:12}.

3. Οι μηνιαίες εισφορές  στο ΤΚΑ μόνιμων εκπαιδευτικών με 400+ μήνες υπηρεσίας ή συμβασιούχων, ισούνται με το 6,3% των μηνιαίων ακαθαρίστων απολαβών, μέχρι το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών. ( σημείωση 2) Στους συμβασιούχους επιστρέφεται το περιπλέον 3,1% των εισφορών μόλις γίνουν μόνιμοι επί δοκιμασία και έτσι , αναδρομικά, αναγνωρίζεται η περίοδος της σύμβασης για σκοπούς επαγγελματικής σύνταξης.

4. Αν το σύνολο των αποδοχών πάνω στο οποίο πληρώθηκαν εισφορές στο ΤΚΑ για τους μήνες Ιανουάριο – Δεκέμβριο 2008 είναι λιγότερο από €46032, τότε αποκόπτονται εισφορές στο ΤΚΑ από τον 13ο μισθό, μέχρι της συμπλήρωσης του προαναφερθέντος ποσού. Αν για παράδειγμα έχετε εισόδημα €45787,68 στους 12 πρώτους μισθούς του χρόνου ( 4η βαθμίδα Α12) , θα γίνει εισφορά στο ΤΚΑ πάνω στα πρώτα €244,32 του 13ου μισθού. (€45787,68+€244,32= €46032 )  

5. Όταν συμπληρώσετε 400 μήνες υπηρεσίας, περίοδος που απαιτείται για να κατοχυρώσετε δικαίωμα πλήρους επαγγελματικής σύνταξης, αρχίζετε, για το υπόλοιπο της υπηρεσίας σας, να πληρώνετε 6,3% ως εισφορά στις Κοινωνικές Ασφαλίσεις. Έναντι της αυξημένης αυτής εισφοράς σας δικαιούστε, όταν θα γίνετε 63 ετών, το μέρος της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση την εισφορά αυτή. Σημειώνουμε ότι έχουμε υποχρέωση να ειδοποιήσουμε έγκαιρα το Γενικό Λογιστήριο, διαμέσου του οικείου ΕΔΕ ο οποίος θα το πιστοποιήσει, για την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης 400 μηνών υπηρεσίας.

6. Σημειώνουμε ότι για τους πρώτους 400 μήνες υπηρεσίας υπάρχει συμψηφισμός επαγγελματικής και αναλογικής σύνταξης. Έναντι της μειωμένης εισφοράς 3,2%, το ποσό της αναλογικής σύνταξης που θεμελιώνεται με βάση τον μισθό σας, καταλήγει στο κυβερνητικό ταμείο. Η κυβέρνηση σας καταβάλλει την επαγγελματική σύνταξη  μόλις αφυπηρετήσετε (55+ χρόνια ηλικίας ). Τη βασική σύνταξη των κοινωνικών ασφαλίσεων μαζί με το μέρος της αναλογικής που δικαιούστε, για την περίοδο μετά τη συμπλήρωση 400 μηνών υπηρεσίας, κατόπιν αιτήσεως σας ,την καταβάλλει το ΤΚΑ μόλις συμπληρώσετε  το  63ο έτος ηλικίας. Περισσότερες λεπτομέρειες αναφορικά με το θέμα του συμψηφισμού αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης και των δυσμενών επιπτώσεων της πάνω στις συντάξεις μας  μπορείτε να πάρετε από την έρευνα:

«Συμψηφισμός αναλογικής και επαγγελματικής σύνταξης δημοσίων υπαλλήλων» η οποία είναι καταχωρημένη στην ιστοσελίδα της ΑΚίΔΑ

7.  Οι μηνιαίες εισφορές σας στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών (ΤΣΧ) ισούνται με ποσοστό 0,75% για ακαθάριστους μηνιαίους μισθούς οι οποίοι  δεν ξεπερνούν τα €3836, που είναι το μηνιαίο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για το 2008   και 1,75% για το μέρος του μισθού σας, αν υπάρχει, που ξεπερνά το όριο αυτό . Δεν αποκόπτεται εισφορά για το ΤΣΧ από το 13ο μισθό. Η αποκοπή της εισφοράς σταματά μόλις συμπληρώσετε 400 μηνιαίες εισφορές.

8. Η μηνιαία εισφορά των δασκάλων μελών της Π.Ο.Ε.Δ στη συντεχνία τους ισούται με το 0,5%. του ακαθάριστου μηνιαίου μισθού τους. Η συνεισφορά για τη συντεχνία μας δεν αποκόπτεται από το 13ο μισθό.

9. Το μέγιστο ποσό φόρου εισοδήματος υπολογίζεται  με βάση τα ακόλουθα βήματα:

Αφαιρέστε από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας τα ακόλουθα ποσά για να βρείτε το μηνιαίο εισόδημα σας που υπόκειται σε φορολογία:

Α) Μηνιαίο αφορολόγητο ποσό ίσο με €1500.  Το ποσό αυτό προκύπτει αν επιμερίσουμε το ετήσιο αφορολόγητο ποσό των €19500 που ισχύει το 2008, στους 13 μηνιαίους μισθούς που εισπράττουμε κατ’ έτος.( 19500 : 13 ).

Β) Τις μηνιαίες εισφορές σας στο ΤΚΑ, το ΤΣΧ, την ΠΟΕΔ και μελλοντικά, αν και όταν εφαρμοστεί, στο Σχέδιο Υγείας.

Γ) Αφού αφαιρέσετε τα ποσά των παραγράφων (Α) και (Β) από τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό σας, θα βρείτε το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα. Υπολογίστε τον φόρο εισοδήματος που σας αποκόπτεται από το σύστημα μισθοδοσίας ως εξής:

- Τα πρώτα €653,85  από το μηνιαίο φορολογητέο σας εισόδημα φορολογούνται προς 20%. (€8500 φορολογούμενα @ 20%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Ομοίως τα επόμενα €638,46 φορολογούνται προς 25%. (€8300 φορολογούμενα @ 25%, μοιρασμένα εξίσου στους 13 μισθούς που λαμβάνομε κατ’ έτος )

- Κάθε επόμενο € φορολογείται προς 30%.

Παράδειγμα:

Β. δ/ντης βρίσκεται στην 5η βαθμίδα της Α11 . Από τον πίνακα 2, στήλη 2, βρίσκουμε τον ακαθάριστο μηνιαίο μισθό του που είναι €3502,91. Από το ποσό αυτό αφαιρούμε τα ακόλουθα ποσά που δεν φορολογούνται: Αφορολόγητο ποσό: €1500 , Κοινωνικές Ασφαλίσεις: €112,09  , Συντάξεις Χηρών:  €26,27  , εισφορά στην ΠΟΕΔ: €17,51  . Το φορολογητέο ποσό που απομένει είναι  €1847,04. Από το ποσό αυτό :

-Τα πρώτα €653,85 φορολογούνται με συντελεστή 20% αποφέρουν στο κράτος  φόρο εισοδήματος €130,77. {653,85 Χ0,2=  130,77}

-Τα επόμενα  €638,46 φορολογούνται με συντελεστή 25% αποφέρουν στο κράτος φόρο εισοδήματος €159,62. {638,46Χ0,25= 159,62}

- Τα τελευταία  €554,73 φορολογούνται με συντελεστή 30% αποφέρουν στο κράτος φόρο εισοδήματος €166,42.  {€554,73Χ0,3= 166,42. }

Αθροίζοντας τα 3 ποσά βρίσκουμε το μηνιαίο ποσό φόρου εισοδήματος (ΦΕ) που αποκόπτεται από το ΓΛ, το οποίο είναι €456,81.

10. Το ποσό του ΦΕ μπορεί να μειωθεί ακόμα περισσότερο όταν συντρέχουν οι πιο κάτω ειδικοί λόγοι:

Α) Αν ο φορολογούμενος εισφέρει σε ασφάλεια ζωής. Το ποσό των ασφαλίστρων που απαλλάσσεται, αθροιζόμενο με τις εισφορές στο ΤΚΑ και σε Ταμεία Προνοίας δεν πρέπει να υπερβαίνει το 1/6 του ακαθάριστου εισοδήματος. Επίσης τα ετήσια ασφάλιστρα ζωής δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 7% του ασφαλιζόμενου ποσού.

Για παράδειγμα αν ο β. δ/ντης του παραδείγματος της σημείωσης 9 πλήρωνε €120 μηνιαίως σε ασφάλιστρα ζωής, το ποσό αυτό θα τύγχανε απαλλαγής από το ΦΕ, με αποτέλεσμα το μηνιαίο ποσό που θα πλήρωνε να μειωνόταν από €456,81 σε € 420,81.  [ 456,81 – (120Χ0,3) ] = 420,81

Β) Αν ο φορολογούμενος έχει καταθέσεις στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης, δεδομένου ότι άρχισε να καταθέτει πριν τις 30.4.2003. (Φοροαπαλλαγή του 40% των καταθέσεων με όριο ποσού καταθέσεων που επωφελείται της μείωσης  το 25% των ετησίων απολαβών του φυσικού προσώπου.)

Γ) Αν ο φορολογούμενος έχει κάνει δωρεές, μπορεί να απαλλάξει το ισόποσο τους από τη φορολογία, δεδομένου ότι μπορεί να παραθέσει σχετικές αποδείξεις. Μικρά ποσά δωρεών, μέχρι €150 ετησίως, άτυπα μπορεί να γίνουν δεκτά χωρίς την προσκόμιση αποδείξεων.

11. Στις στήλες 7 και 8 ( Φόρος εισοδήματος & Καθαρός μισθός ) δίνονται 2 τιμές σε κάθε οριζόντια σειρά. Με τονισμένη γραμματοσειρά (B) δίνονται τα δεδομένα των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας που αποτελούν την πλειοψηφία. Με άτονη γραμματοσειρά τα αντίστοιχα δεδομένα των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας.

12. Ο καθαρός μισθός των μονίμων με 1-400 μήνες υπηρεσίας (στήλη 8, 1η σειρά τονισμένη ) προκύπτει αν από την στήλη 2 ( ακαθάριστος μηνιαίος μισθός ) αφαιρέσουμε το περιεχόμενο των στηλών 3 , 5, 6 και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  την1η σειρά που είναι γραμμένη με μαύρο έντονο χρώμα.

13 Ο καθαρός μισθός των συμβασιούχων και των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας  προκύπτει, αντίστοιχα, αν από τη στήλη 2 αφαιρέσουμε τα περιεχόμενα των στηλών 4, 6, και 7 που βρίσκονται στην ίδια σειρά. Από τη στήλη 7 αφαιρούμε  τη 2η σειρά που είναι γραμμένη με άτονο χρώμα.

Ειδικά στην περίπτωση των μονίμων με 400+ μήνες υπηρεσίας, προϋποθέτουμε ότι  έχουν καλύψει τις συνεισφορές τους στο Ταμείο Σύνταξης Χηρών(ΤΣΧ), γι’ αυτό δεν αφαιρούμε το περιεχόμενο της 5ης στήλης. Αν αυτό δεν συμβαίνει στην περίπτωση σας, αφαιρέστε από το αντίστοιχο ποσό που εμφανίζεται στη στήλη 8 και το 70% του ποσού της στήλης 5.( Το 30% δεν αφαιρείται διότι η συνεισφορά στο ΤΣΧ δεν φορολογείται ).

14. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ ο λόγος ακαθαρίστων μισθών δ/ντη (Α12+2πρ.) και πρωτοδιόριστων ( βάση Α8 ) είναι 2,61 : 1, ο αντίστοιχος λόγος των καθαρών μισθών πέφτει στο 2,21 : 1 , λόγω της αύξησης του ποσοστού του ΦΕ στις ψηλότερες βαθμίδες των κλιμάκων.

 

Συντομογραφίες

ΤΚΑ = Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων

ΤΣΧ = Ταμείο Σύνταξης Χηρών

ΓΛ = Γενικό Λογιστήριο

ΦΕ = Φόρος Εισοδήματος

Δ/ντης, Β. δ/ντης = διευθυντής ή βοηθός διευθυντής αντίστοιχα

 

Βιβλιογραφία-Πηγές πληροφοριών

1. Μιχάλη Α. Πόλη: Συμψηφισμός αναλογικής και Επαγγελματικής Σύνταξης, έρευνα κατατεθειμένη στο www.akida.info

2. www.mlsi.gov.cy

3. www.mof.gov.cy/ird

4. Deloitte, Κύπρος Φορολογικές Πληροφορίες 2008, Βιβλιάριο εκδοθέν από την εφημερίδα Φιλελεύθερος, Ιανουάριος 2008.

 

Εκπαιδευτικό Υλικό

 

facebook Twitter YouTube
Τελευταία Ενημέρωση:
Sunday,
19/01/2020 13:49